Vergadering Europese normen voor maatschappelijke veiligheid

08-07-2019 Wat hebben we nodig met elkaar om maatschappelijke veiligheid te garanderen? Welke afspraken kunnen hier aan bijdragen? Dit is een puzzel die niet gemakkelijk op te lossen is. Veel aspecten zijn belangrijk, nieuwe afspraken en samenwerkingsverbanden cruciaal. De Europese normcommissie CEN/TC 391 ‘Societal Security’ buigt zich over dit brede vraagstuk vanuit strategisch normalisatie oogpunt. Het doel is om te bouwen aan Europese normen die de maatschappij een stukje veiliger maken.

Op 18 en 19 juni kwam de commissie bij elkaar bij het Austrian Institute of Technology, in Wenen. Juist omdat het toepassingsgebied van CEN/TC 391 zo breed is, werden verschillende samenwerkingspartners (‘liaisions’) uitgenodigd om te vertellen over aanverwante onderwerpen en projecten.

Innovatieve oplossingen in crisis situaties

De resultaten van DRIVER+ werden gepresenteerd; een Europees onderzoeksproject met als doel innovatieve oplossingen te bieden in crisissituaties. Het recent opgestarte STAIR4SECURITY kwam aan bod met de twee hoofdpijlers:

  • het binden van CBRN-professionals (personen die werken met chemisch, biologisch, radiologisch of nucleaire middelen) door een virtueel platform;
  • het ontwikkelen van een ‘fast-track’-procedure voor normalisatie initiatieven.

Er werd verder een update gegeven over het CEN CLC Sector Forum on Security, welke onder andere als doel heeft om onderzoeksresultaten naar concrete normtrajecten te leiden. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 5 november 2019 te Helsinki, Finland; een dag voorafgaande aan hét Europese onderzoek congres van het jaar: het Security Research Event 2019.

Gedeelde inzichten

Gedeelde inzichten over hoe om te gaan bij grootschalige evenementen zoals de terroristische aanslag op een kerstmarkt in Berlijn werden gepresenteerd. Daarnaast is er voor werkgroep 2 ‘CBRNE’ een ervaren voorzitter aangesteld die zich over lopende en nieuwe normalisatie initiatieven gaat buigen. Ook is vanuit Duitsland de noodzaak uitgesproken om veiligheid van grootschalige evenementen te borgen via te ontwikkelen normen. Tot slot gaat de commissie komende tijd werken aan een roadmap om brede concepten concreet te maken aan de hand van prioriteiten en zo meer gerichter te werk te kunnen gaan.

Secretariaat overname AFNOR

Na meer dan tien jaar het secretariaat gehouden te hebben, is het voor NEN nu tijd om het stokje over te geven aan AFNOR, het Franse normalisatie instituut. Met Patricia Compard als blijvende voorzitter, neemt Frankrijk zo de leiding van de CEN/TC 391. NEN is bedankt voor de uitmuntende samenwerking. De volgende commissie vergadering is eind mei 2020 te Helsinki, Finland.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkelingen voor maatschappelijke veiligheid kunt u contact opnemen met:
Merel Haverhals, corporate relations manager, telefoon 015 2 690 314 of of Leanne Valom, consultant, telefoon 015 2 690 360 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Security