Nieuwsberichten Werken met NEN 1010

Nieuwe NPR 5310 komt eraan

16-05-2017 De nieuwe editie van NPR 5310 (praktijkrichtlijn bij NEN 1010) verschijnt begin juni 2017.

Lees meer

CE-markering gebouwbekabeling over 2 maanden verplicht

03-04-2017 Vanaf 1 juli dit jaar moeten alle kabels die in Europa in bouwwerken worden geïnstalleerd zijn voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten waarin hun brandklasse wordt aangegeven.

Lees meer

Jongste editie NEN 1010 van kracht bij Bouwbesluit

13-01-2017 Op de valreep van 2016 werd de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 - inclusief de corectiebladen van 2016 - definitief van kracht bij het Bouwbesluit van 2012

Lees meer

NEN 8012 in ‘Werken met NEN 1010’

19-12-2016 Elektrotechnische adviseurs, installateurs en inspecteurs gaan halverwege het nieuwe jaar een nog grotere rol spelen bij de brandveiligheid in de gebouwde omgeving dan ze altijd al deden.

Lees meer

NEN 1010 nog niet in Bouwbesluit

19-12-2016 De kans dat de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 per 1 januari 2017 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij bouwwetgeving (Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2012) wordt genoemd is nauwelijks meer aanwezig.

Lees meer

Fedet luidt noodklok NEN 8012

28-11-2016 Vanaf 1 juli 2017 moet de brandveiligheid van alle elektrotechnische en ICT-kabels voor toepassing in gebouwen worden gecertificeerd volgens de Europese Construction Products Regulation (CPR). De overgangsperiode is dit jaar al van start gegaan.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310: ook voor inspecteurs

28-11-2016 De nieuwe NPR 5310 wordt als praktijkrichtlijn bij NEN 1010 nog belangrijker dan hij al was. Niet alleen voor elektrotechnische engineers en installateurs, maar in toenemende mate ook voor inspecteurs.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 bij NEN 1010

15-11-2016 Er is een nieuwe uitgave van de Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 5310, bij NEN 1010 verschenen. Deze is geactualiseerd en aangepast aan NEN 1010:2015.

Lees meer

Correctieblad gepubliceerd bij NEN 1010:2015

30-08-2016 NEN brengt een correctieblad uit met aanpassingen aan NEN 1010:2015. Inhoudelijk zijn er twee wijzigingen: 1. het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken; 2. het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging.

Lees meer

NEN 1010 nog niet in Bouwbesluit

22-07-2016 De nieuwe NEN 1010 die NEN het afgelopen jaar publiceerde is door Het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog niet aangewezen bij het Bouwbesluit. Naar verwachting van de normcommissie zal dit nu per 1 januari 2017 gebeuren.

Lees meer

Europese richtlijn voor cybersecurity aangenomen

20-07-2016 Het Europees Parlement heeft begin juli ingestemd met de Europese cybersecurityrichtlijn over Netwerk en Informatie Beveiliging (NIB). De Europese Commissie streeft naar een nauwere samenwerking over de grenzen heen en tussen alle betrokkenen en sectoren die actief zijn op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging (cyberbeveiliging). Daarom is deze nieuwe richtlijn zo belangrijk voor heel Europa. De Europese richtlijn treedt in augustus in werking.

Lees meer

Cybersecurity van apparatuur in ziekenhuizen kwetsbaar

09-06-2016 Ziekenhuizen hebben hun cybersecurity van medische apparatuur niet op orde, blijkt uit een onderzoek van Deloitte. Deloitte voerde onderzoek uit onder 24 ziekenhuizen uit negen verschillende landen. Hieruit komt onder andere naar voren dat meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruik maakt van standaard wachtwoorden (fabrieksinstellingen) om apparatuur te beveiligen.

Lees meer

10 x zoveel zonne-energie

04-03-2016 De hoeveelheid zonne-energie die in ons land kan worden opgewekt is in ruim vijf jaar tijd ongeveer tien maal zo groot geworden. De beheerders van de publieke elektriciteitsnetten schatten dat er in ons land momenteel een aantal pv-installaties is opgesteld met een gezamenlijk vermogen van zo’n 1,5 GWp. Dit zou zelfs nog aanzienlijk meer kunnen zijn, want niet nog alle pv-installaties en het eigen verbruik van zonne-energie worden aangemeld en geregistreerd.

Lees meer

Klankbordgroep ‘Platform NEN 1010’ van start

14-12-2015 Donderdag 10 december heeft de eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden over “Platform NEN 1010”. Met een 20-tal enthousiaste en betrokken gebruikers van NEN 1010 is gediscussieerd over het belang én de rol van deze klankbordgroep voor de toekomstige ontwikkelingen van de norm NEN 1010 en bijbehorende publicaties zoals NPR 5310.

Lees meer

Ervaringen uit dagelijkse beroepsoefening delen via ‘Platform NEN 1010’

21-10-2015 Veel Nederlandse elektrotechnische installateurs en inspecteurs hebben in hun dagelijkse beroepsuitoefening te maken met NEN 1010. Vanwege het brede toepassingsgebied en een ingewikkelde structuur is NEN 1010 geen eenvoudige norm. Om ervaringen met deze norm te koppelen aan de nationale en internationale normontwikkeling, wordt door NEN en de verantwoordelijke normcommissie ‘Installatievoorschriften, lage spanning’ (NEC 64) het ‘Platform NEN 1010’ opgericht.

Lees meer

NEN publiceert nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010

02-10-2015 Elektrotechnisch Nederland loopt weer voorop in Europa. NEN presenteerde deze week tijdens de vakbeurs Elektrotechniek 2015 in de Jaarbeurs Utrecht een volledig nieuwe editie van de Nederlandse elektrotechnische norm NEN 1010. Deze is niet alleen aangepast aan de jongste internationale elektrotechnische eisen, waarover de afgelopen jaren binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt. Hij loopt daar zelfs op vooruit met aanvullende nationale eisen op het gebied van onder meer zonnestroominstallaties en laadinstallaties voor elektrische mobiliteit.

Lees meer

Belangrijke wijzigingen bij medisch gebruikte ruimten

29-09-2015 In de nieuwe NEN 1010 is hoofdstuk 710 Medisch gebruikte ruimten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Dit artikel bevat een korte toelichting op deze wijzigingen. Een uitgebreide toelichting zal worden opgenomen in een nieuwe editie van NPR 5310. Deze verschijnt naar verwachting medio 2016.

Lees meer

NEN lanceert online platform ‘Werken met NEN 1010’ voor de e-installateur

22-09-2015 Speciaal voor de e-installatieprofessional heeft NEN een product ontwikkeld dat altijd toegang geeft tot de laatste NEN 1010 en NPR 5310: Hét online platform ‘Werken met NEN 1010’. Hiermee is een van de belangrijkste normen binnen de elektrotechnische branche altijd én overal via een pc of een mobile device beschikbaar.

Lees meer

Nieuwe NEN 1010 meer dan 90% Europees

30-07-2015 De nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010 die komend najaar door NEN gepubliceerd wordt is voor meer dan negentig procent Europees van inhoud. Maar juist die Europese eisen zijn mede door Nederland bepaald. En nieuwe eisen vanuit andere lidstaten hebben we tegengehouden of aangepast.

Lees meer

Congres nieuwe NEN 1010: ‘Wat is er anders?’

23-06-2015 ‘Wat gaat er voor mij als elektrotechnisch engineer, installateur en inspecteur allemaal veranderen?’ Deze vraag staat centraal tijdens het grote NEN 1010-Congres dat NEN op 1 september organiseert in de Jaarbeurs te Utrecht. Op de meest recente versie uit 2007 zijn inmiddels zo veel veranderingen dat er dit najaar een compleet nieuwe editie van de nationale laagspanningsnorm NEN 1010 wordt gepubliceerd.

Lees meer

Helderheid inspectie aardlekschakelaars

26-05-2015 Er kan nu definitief een einde komen aan de misverstanden rondom de inspectie van aardlekschakelaars. In de praktijk worden aardlekschakelaars bij elektrotechnische inspecties niet goed getest en daardoor onterecht afgekeurd.

Lees meer

Onderhoudsplan NEN 2767 in BIM

26-05-2015 Meerjarig integraal beheer en onderhoud van gebouwen op basis van prestatiecontracten neemt snel in populariteit toe. Zeker met het oog op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De norm daarvoor, NEN 2767, kan nu ook worden ingepast in BIM.

Lees meer

Nieuwe NEN 1010: minder vaagheid

24-04-2015 De nieuwe NEN 1010 die komend najaar verschijnt zorgt voor minder vaagheid bij verbouw, renovatie en herbestemming van bestaande gebouwen. Doordat de Nederlandse overheid het bouw- en woningtoezicht wil privatiseren wordt de juridische status van deze NEN 1010 alleen maar sterker. En dat vraagt om eenduidigheid.

Lees meer

Nieuwe NEN 1010 op vakbeurs Elektrotechniek 2015

24-03-2015 De vakbeurs Elektrotechniek 2015 wordt komend najaar ‘totaal anders dan in voorgaande jaren’, aldus de Jaarbeurs en exposantenorganisatie Fedet. En NEN presenteert als partner van Elektrotechniek 2015 een compleet nieuwe versie van de norm die meer dan ooit centraal staat in de elektrotechniek: NEN 1010.

Lees meer

2015: Een nieuwe NEN 1010

23-01-2015 Dit jaar verschijnt een nieuwe editie van de nationale laagspanningsnorm NEN 1010. Deze nieuwe NEN 1010 sluit weer helemaal aan bij de eisen in de wereldwijde normreeks IEC 60364, waarover de afgelopen jaren ook binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt.

Lees meer

Richtlijnen voor laagspanningsleidingen

05-06-2014 De nieuwe Europese normreeks NEN-EN 50525 bestaat uit een hele serie binnen Europa geharmoniseerde normen voor laagspanningsleidingen.

Lees meer

Helderheid over aardlekschakelaars

08-05-2014 Over het testen van aardlekschakelaars bij elektrotechnische inspecties lopen de meningen onder deskundigen nogal eens uiteen. Dat zal nauwelijks nog iemand verbazen.

Lees meer

NPR 5310 Praktijkrichtlijn met blad over flexibel installeren gepubliceerd

28-08-2013 NPR 5310 wordt veelvuldig gebruikt door elektrotechnische installateurs. Er is nu een nieuwe aflevering verschenen. Aflevering 5 van NPR 5310, blad 63 beschrijft hoe een stekerbare flexibele installatie kan worden aangelegd binnen de eisen van NEN 1010. En aan welke eisen het materieel voor flexibel installeren onder verschillende gebruiksomstandigheden moet voldoen. Daarnaast is blad 52 over rookmelders in nieuwbouwwoningen gewijzigd.

Lees meer

Verwacht: NPR 5310-blad 63 stekerbare installatie

13-05-2013 Een fenomeen dat snel aan populariteit wint in de elektrotechniek is de prefab modulaire, stekerbare en flexibele installatie. Kost wat meer, maar door de snelle installatiemethodiek en lage faalkosten is de meerprijs van zo’n installatie binnen korte tijd terug te verdienen.

Lees meer

Bouwbesluit 2012 en NEN 1010

14-01-2013 Het Bouwbesluit 2012 wordt alweer herzien. Nog voor de jaarwisseling is een wijzigingsvoorstel voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Wellicht ontstaat zo ook meer helderheid voor de elektrotechnische installatiewereld. Bijvoorbeeld over de normen die gelden bij het aanpassen van bestaande installaties.

Lees meer

De lichtjes branden weer

07-12-2012 Sinterklaas is al weer voorbij. Maar Kerst en Oud & Nieuw komen gelukkig nog. Dus de feestverlichting blijft nog even hangen. Voor de veiligheid moet die echter wel voldoen aan de nodige normen.

Lees meer

Bij NPR 5310 is aflevering 4 verschenen

06-08-2012 NPR 5310 is de Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010. De richtlijn biedt de installateur praktische handvatten en verduidelijkt normteksten en geeft aanvullende informatie.

Lees meer

Nieuw: NEN Connect Elektrotechniekpakketten

01-02-2012 NEN Connect is uitgebreid met vier elektrotechniekpakketten. Daarmee is het nog makkelijker om altijd online over de actuele normen te beschikken. Met deze standaardpakketten profiteert u van alle voordelen van NEN Connect, tegen een aantrekkelijke prijs

Lees meer

Eerder door u bekeken