Nieuwsberichten Zorg & Welzijn

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Zorg & Welzijn mail.

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

07-12-2017 Op 7 december wordt tijdens het congres ‘Impact nieuwe NEN7510:2017’, de herziene norm NEN 7510:2017 aangeboden aan Marjolein ten Kroode van GGZ en lid van het Informatieberaad.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7513 logging – in elektronische patiëntdossiers gepubliceerd voor commentaar

06-12-2017 De -wettelijk verplichte- NEN 7513 ‘Logging – Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers’ bepaalt wat en wanneer er moet worden gelogd in een patiëntdossier. Dit geeft inzicht in wie toegang heeft gehad tot dat patiëntendossier.

Lees meer

Save the date: Symposium nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen op 27 maart 2018

20-11-2017 NEN organiseert op 27 maart 2018 een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Dit symposium is bedoeld voor zowel fabrikanten/leveranciers als ook zorginstellingen. De dag zal in het teken staan van de wijzigingen, wat deze betekenen voor de verschillende partijen en hoe hiermee om te gaan.

Lees meer

Congres Impact nieuwe NEN 7510:2017

14-11-2017 De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger, onder andere gevoed door nieuwe Europese wetgeving. Op het ogenblik hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU.

Lees meer

Evaluatie internationale norm voor medische laboratoria

13-11-2017 ISO is gestart met de systematic review van ISO 15189 ‘Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of een herziening gewenst is. Ook Nederland heeft hierin een stem. NEN roept daarom belanghebbende partijen op om vóór 1 januari 2018 hierover hun stem uit te brengen.

Lees meer

Publicatie nieuwe edities ISO 11615 en 11616 Identificatie van geneesmiddelen

30-10-2017 Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en de wijze waarop dit is geïmplementeerd in processen voorschrijven, afleveren en declareren. Vanuit Nederland is dan ook actief bijgedragen aan de ontwikkeling van ISO normen voor identificatie van geneesmiddelen. Na een herziening van deze normen zijn nieuwe edities gepubliceerd van ISO 11615 en ISO 11616 en hun implementatievoorschriften.

Lees meer

Informatiemiddag 'Gebruikerservaringen ontwikkelen normen voor medisch elektrische toestellen'

30-10-2017 NEN organiseert op 20 november van 13.30 tot 16.30 uur een informatiemiddag over het belang van gebruikerservaringen bij het ontwikkelen van normen voor medisch elektrische toestellen. Bent u klinisch fysicus, instrumentatietechnicus, leverancier/fabrikant en/of anderszins betrokken bij medisch elektrische apparatuur, dan bent u van harte welkom om aan deze middag deel te nemen en mee te praten over het onderwerp. Uw feedback is van belang om normen nog beter te maken! Inschrijven kan tot uiterlijk 15 november aanstaande.

Lees meer

ISO/IEC 17025 in de laatste fase van de herziening

18-10-2017 Kalibratie, testen en het analyseren van monsters is de dagelijkse praktijk van meer dan 60.000 laboratoria wereldwijd. Maar hoe kunnen zij klanten geruststellen over de betrouwbaarheid van hun resultaten? ISO/IEC 17025 beschrijft de voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen om consistente en betrouwbare resultaten te leveren.

Lees meer

Startbijeenkomst normcommissie ‘Patiëntentilliften en hygiënehulpmiddelen’

16-10-2017 Op 12 december 2017 organiseert NEN een informatie- en startbijeenkomst voor partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de revisie van NEN-EN-ISO 10535 'Tilliften voor het verplaatsen van mensen met een handicap – Eisen en beproevingsmethoden'. Ook komt de revisie van NEN 7506 aan bod, welke bij ISO ingebracht zal worden om onderdeel te worden van de nieuwe EN-ISO 10535. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt de normcommissie ‘Patiëntentilliften en hygiënehulpmiddelen’ opgericht.

Lees meer

Normcommissie Steriliseren & steriliteit herziet nationale documenten

12-10-2017 De normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’ heeft een start gemaakt met de herziening van nationale documenten. Ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau zijn hiervoor de aanleiding. Geïnteresseerde en/of belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd om mee te praten over de inhoud van deze documenten.

Lees meer

Bijeenkomst deelname nieuwe ISO-norm voor Purified Water en WFI systemen

09-10-2017 Dit najaar start ISO met de ontwikkeling van een nieuwe norm voor het ontwerp en de bouw van apparatuur die gebruikt wordt voor de productie van Purified Water (PW) en Water for Injection (WFI). Deze soorten van zeer gezuiverd water worden gebruikt in het farmaceutische en biologische productieproces. NEN organiseert een startbijeenkomst voor belanghebbenden die aan dit traject willen deelnemen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst Normtraject ‘Starre Optieken – Endoscopen’

06-10-2017 In het voorjaar van 2017 heeft NEN een enquête uitgezet om te peilen of belanghebbende partijen belang hechten aan de ontwikkeling van een norm voor starre optieken - endoscopen. NEN nodigt belangstellenden uit om op woensdag 22 november 2017 mee te praten over een mogelijk normtraject voor Starre Optieken – Endoscopen.

Lees meer

6 oktober Ouderendag: active aging

06-10-2017 Op 6 oktober is het Nationale Ouderendag. Op en rond deze dag vervult het Nationaal Ouderenfonds in tientallen regio’s in het land, met behulp van vrijwilligers, de wensen van duizenden ouderen. Via NEN kunt u ook meehelpen het leven van ouderen te verbeteren. Op 19 oktober vindt er een stakeholder brainstorm workshop plaats in Brussel. NEN is partner in dit internationale project en nodigt geïnteresseerden uit om deel te nemen.

Lees meer

Herziening van NTA 8009 naar NEN 8009

03-10-2017 NTA 8009 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’ wordt gereviseerd. Belanghebbenden kunnen tot 22 december 2017 commentaar leveren op de oude NTA 8009. Het commentaar wordt verwerkt in de ontwikkeling van de nieuwe norm NEN 8009.

Lees meer

ISO Handboek voor medische hulpmiddelen (ISO 13485) gepubliceerd

03-10-2017 Het ISO Handboek ISO 13485:2016 ‘Medical devices – A practical guide’ is gepubliceerd. Het handboek geeft een uitgebreide toelichting op de normeisen en dient ter ondersteuning van de implementatie van de norm ISO 13485 ‘Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes’.

Lees meer

Uitreiking 100ste certificaat NEN 7510

28-09-2017 Op 28 september 2017 is het 100ste certificaat NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ door DEKRA uitgereikt aan Bevolkingsonderzoek Midden-West. De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens de masterclass AVG en NEN 7510 in de Caballero Fabriek te Den Haag.

Lees meer

Normen helpen bij de implementatie van de AVG

22-09-2017 AVG of GDPR bezorgt Nederlandse bedrijven hoofdpijn. Ze moeten aan die wet voldoen, maar hoe? Op Europees niveau wordt er precies hiervoor gewerkt aan normen en richtlijnen.

Lees meer

Tweede symposium ‘Medische gassen anno 2017’

18-09-2017 Wegens groot succes organiseert NEN op veler verzoek op 31 oktober 2017 bij NEN in Delft een tweede symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?' Het symposium is een herhaling van het symposium op 30 maart jl. Bent u geïnteresseerd geef u dan snel op!

Lees meer

Informatiebijeenkomst internationale afspraken voor rolstoelen & vastzetsystemen

25-07-2017 NEN organiseert op donderdagmiddag 21 september in Delft een bijeenkomst over internationale afspraken voor rolstoelen en vastzetsystemen. De bijeenkomst staat in het teken van deze afspraken, hoe Nederlandse belanghebbende partijen bij deze afspraken betrokken zijn en hoe nog niet betrokken partijen ook hun invloed kunnen uitoefenen. Bent u leverancier of fabrikant, vervoerder van rolstoelen of anderszins betrokken bij dit onderwerp, dan bent u welkom om deel te nemen!

Lees meer

Revisie internationale norm voor tilliften

21-07-2017 De huidige norm NEN-EN-ISO 10535 'Tilliften voor het verplaatsen van mensen met een handicap – Eisen en beproevingsmethoden' uit 2007, gaat dit najaar in revisie. De ontwerpteksten zijn beschikbaar voor Nederlands commentaar en experts kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Nederlandse of Europese werkgroep. Nederlandse partijen en experts die willen meepraten over eisen die aan patiëntentilliften worden gesteld, worden uitgenodigd zich aan te melden bij NEN.

Lees meer

Uitnodiging workshop ‘Verduurzamen medische apparatuur’

17-07-2017 Op 31 augustus, van 9.30 - 12.10 uur, organiseert NEN in samenwerking met Radboudumc een workshop over circulaire economie in de zorg. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de circulaire economie in de zorg met medische apparatuur in het bijzonder. Uw mening telt en kan het verschil maken. Niet alleen nationaal, maar ook Europees en mondiaal.

Lees meer

Internationale normontwikkeling over milieu bewust ontwikkelen van medisch elektrische apparatuur

04-07-2017 Op internationaal niveau is gestart met het maken van afspraken over milieubewust ontwikkelen van medisch elektrische apparatuur. Deze afspraken worden vastgelegd in een internationale norm. De normontwikkeling bevindt zich in het begin stadium. Bent u geïnteresseerd in deze normontwikkeling en wilt u hierop invloed uitoefenen, dan nodigt NEN u uit uw interesse kenbaar te maken.

Lees meer

Praat mee over normen voor desinfectantia & antiseptica

03-07-2017 De normcommissie ‘Desinfectantia en antiseptica is betrokken bij Europese normontwikkeling over desinfectantia & antiseptica. De leden hebben invloed op de totstandkoming van deze afspraken (normen). De normcommissie bestaat uit verschillende experts maar zoekt nog naar nieuwe leden.

Lees meer

Herziening internationale norm NEN-EN-ISO 14155 'Klinisch onderzoek van medische hulpmiddelen voor gebruik bij mensen'

27-06-2017 De norm NEN-EN-ISO 14155 'Klinisch onderzoek van medische hulpmiddelen voor gebruik bij mensen - Goede klinische praktijkrichtlijnen (GCP)' stelt eisen aan het ontwerp, de uitvoering, registratie en rapportage van klinische onderzoeken, die worden uitgevoerd bij proefpersonen. Deze norm is van belang om de veiligheid of de prestatie van medische hulpmiddelen voor regelgevende doeleinden te beoordelen. De laatste versie stamt uit 2011 en wordt momenteel herzien.

Lees meer

Verordeningen medische hulpmiddelen gepubliceerd

27-06-2017 Op 5 mei jl. werden de nieuwe verordeningen voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De publicatie houdt in dat de wet 20 dagen na 5 mei jl. in werking is getreden.

Lees meer

Save the date: 31 augustus workshop Verduurzamen medische elektrische apparatuur

27-06-2017 Op 31 augustus vindt, op initiatief van NEN en Radboudumc, een workshop plaats over circulaire economie in de zorg, met in het bijzonder aandacht voor het verduurzamen van medische apparatuur.

Lees meer

Algemeen directeur NEN, Piet-Hein Daverveldt, kondigt vertrek aan

23-06-2017 Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur NEN, zal per 1 november vertrekken bij NEN, hét kennisnetwerk voor normalisatie in Nederland.

Lees meer

Nieuwe versie van de basisinformatie Sterilisatie door verhitting gepubliceerd

22-06-2017 Het document ‘Basisinformatie Sterilisatie door verhitting’ is gepubliceerd. Het document is het resultaat van een revisie van de vorige versie. De revisie is uitgevoerd door de normcommissie Steriliseren & Steriliteit.

Lees meer

DEKRA geaccrediteerd voor NEN 7510 informatiebeveiliging in de zorg

21-06-2017 Internationale expertorganisatie DEKRA is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor NEN 7510, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Lees meer

NEN publiceert online jaarverslag 2016

20-06-2017 2016 was het kroonjaar van NEN: 100 jaar normalisatie in Nederland is een ware mijlpaal. We zijn er trots op dat NEN het predicaat Koninklijk heeft mogen ontvangen.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 bij Medisch Gebruikte Ruimten

12-06-2017 De nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5310 bij de jongste editie van NEN 1010 is voltooid. Begin dit jaar publiceerde NEN de eerste nieuwe delen. De overige nieuwe en vernieuwde delen zijn nu in juni 2017 verschenen.

Lees meer

Publicatie ISO 20400 ’Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen’

18-05-2017 Vandaag is NEN-ISO 20400 gepubliceerd. Deze internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen zal wereldwijd een rol gaan spelen. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn.

Lees meer

Dag van de Zorg en normalisatie

12-05-2017 Ieder jaar wordt op 12 mei de Dag van de Zorg gevierd. Omdat medewerkers van zorginstellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg, worden zij op deze dag extra in het zonnetje gezet. De Dag van de Zorg is ingevoerd, zodat zorgverleners en verpleegkundigen waardering krijgen voor hun werk, hun kennis en hun expertise.

Lees meer

Nieuw financieringsmodel HKZ eenvoudiger en goedkoper

09-05-2017 HKZ heeft een nieuw financieringsmodel opgesteld, waarmee certificatie eenvoudiger en goedkoper wordt. Het financieringsmodel is met name interessant voor organisaties die te maken hebben met meerdere HKZ-normen, of uit kostenoverwegingen HKZ eerder hebben laten varen.

Lees meer

Evaluatie symposium ’Medische gassen anno 2017’

26-04-2017 Op 30 maart vond het symposium ‘Medische gassen anno 2017’ plaats bij NEN. Met meer dan 70 deelnemers en veel positieve feedback, kan worden geconcludeerd dat het een succesvol evenement was. De voorbereidingen voor een (mogelijk) vervolg in het najaar van 2017 zijn in volle gang.

Lees meer

ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging ongewijzigd overgenomen door Europa – geen consequenties voor NEN 7510

20-04-2017 Recentelijk zijn de belangrijkste internationale normen voor informatiebeveiliging, ISO 27001 en ISO 27002 overgenomen als Europese normen. Dit betekent dat beide normen in alle Europese landen als nationale norm worden gepubliceerd en conflicterende nationale normen worden ingetrokken. Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.

Lees meer

Zorg vanuit perspectief van zorgontvanger

13-04-2017 De norm NEN-EN 15224 – Kwaliteitsmanagementsytemen – NEN-EN-ISO 9001 voor zorg en welzijn is herzien. Deze norm biedt nog betere handvatten om de zorgontvanger centraal te stellen. Wat is nieuw in deze versie van de norm en waarom heeft zorg en welzijn een eigen norm voor kwaliteitsmanagement?

Lees meer

Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar

12-04-2017 Er is een nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie beschikbaar. Deze norm, HKZ 104, sluit beter aan bij kleine praktijken en biedt voldoende uitdaging voor grotere (netwerk) praktijken.

Lees meer

Herziening ambulancenorm EN 1789 ‘Medische voertuigen en hun uitrusting’

06-04-2017 De Europese norm NEN-EN 1789 'Medische voertuigen en hun uitrusting - Ambulances' uit 2007, gaat in revisie. NEN-EN 1789 bepaalt de algemene eisen die worden gesteld aan alle ambulancevoertuigen die rijden op de Nederlandse wegen.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Praat mee over informatiearchitectuur in de jeugdsector bij de herziening van de NTA 8023-serie

24-03-2017 Binnenkort start bij NEN de herziening van de meerdelige NTA 8023 'Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector'. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Agentschap CIBG. Aanmelding voor deelname aan de projectgroep staat nu open bij NEN.

Lees meer

NEN ontwikkelt gratis bewustwordingstool NEN 7510

23-03-2017 Essentieel bij informatiebeveiliging is houding en gedrag van de medewerkers en het management. Om u bewust te maken van de dagelijkse risico's van informatiebeveiliging heeft NEN een online tool ontwikkeld die u attent maakt op de juiste manier van handelen in een bepaalde situatie, zodat informatiebeveiliging geborgd blijft.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd voor commentaar

14-03-2017 Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. NEN 7510 is in de afgelopen maanden herzien en inmiddels is het normontwerp NEN 7510:2017 beschikbaar voor commentaar.

Lees meer

Normen risicomanagement bij gebruik dierlijk weefsel in medische hulpmiddelen herzien

14-03-2017 De huidige normenserie NEN-EN-ISO 22442 'Medische hulpmiddelen waarin dierlijke weefsels en daarvan afgeleide producten zijn gebruikt' uit 2009, gaat deze maand in revisie. De ontwerpteksten voor deel 1 en 2 zijn beschikbaar voor Nederlands commentaar en experts kunnen zich aanmelden voor deelname aan de internationale werkgroep. Nederlandse partijen en experts die willen meepraten over het risicomanagement van dierlijke weefsels in medische producten worden uitgenodigd zich aan te melden bij NEN.

Lees meer

Praat mee over de norm voor borstimplantaten

28-02-2017 De huidige norm NEN-EN-ISO 14607 'Niet-actieve chirurgische implantaten - Borstimplantaten - Bijzondere eisen' uit 2009, is in revisie. De ontwerptekst zal binnenkort gepubliceerd worden ter commentaar. Nederlandse partijen en experts die willen meepraten over (veiligheids)eisen voor borstimplantaten worden uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep.

Lees meer

Aantoonbare kwaliteit ook mogelijk voor ketens en netwerken

23-02-2017 HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen organisaties in dit domein door middel van een certificaat zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .

Lees meer

Succesvol symposium ‘Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen’

08-02-2017 Op dinsdag 24 januari 2017 organiseerde NEN het symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR). Deskundige sprekers lichtten belangrijke veranderingen in de nieuwe wet- en regelgeving toe. Daarnaast was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Lees meer

Medische gassen anno 2017

27-01-2017 NEN organiseert op 30 maart 2017 een symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?'. Voor 2008 is er een aantal incidenten voorgevallen. Hierdoor is er een circulaire opgesteld. Hoe staat men er nu in? Wat is de rol van de norm ISO 7396-1 in deze context? Weet het veld wat er is veranderd in de nieuwe norm? Tijdens het symposium wordt hier aandacht aan besteed en kijken we vooruit.

Lees meer

Kiwa eerste certificerende instelling in Nederland met accreditatie NEN 7510

24-01-2017 De kwaliteitsnorm NEN 7510 schept een kader voor informatiebeveiliging in de zorg. Kiwa is de eerste certificerende instelling in Nederland die deze norm onder accreditatie kan uitvoeren. Voor zorginstellingen betekent dat dubbele zekerheid.

Lees meer

Week van de Circulaire Economie: Wat biedt circulaire economie de zorg?

19-01-2017 Bij zorginstellingen groeit de aandacht voor duurzaamheid en het verantwoord omgaan met afvalstromen. De bestaande werkwijze is dat producten na gebruik vaak als afval worden afgevoerd. Er zijn concrete initiatieven om daar meer zorgvuldig mee om te gaan. Zo lopen er in verschillende ziekenhuizen projecten gericht op duurzaamheid en circulaire economie. Dit gebeurt door samenwerking tussen zorginstellingen, bedrijven en overheden. Randvoorwaarde is daarbij natuurlijk dat hygiëne en veiligheid voor 100% worden geborgd.

Lees meer

Symposium over nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen & normalisatie

30-11-2016 NEN organiseert op 24 januari 2017 een symposium over de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. Wat houdt deze wetgeving precies in? Wat verandert er in de keten en voor wie? Belangrijke veranderingen uit de nieuwe wet- en regelgeving worden door deskundige sprekers toegelicht.

Lees meer

NEN zoekt experts ontwikkeling NTA ‘Voorkomen verwisselingen van zuurstof- en lucht aansluitingen’

28-11-2016 De expertgroep ‘Vacuüm meters, flow meters, slangen en ventielen’ start begin 2017 met het opstellen van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over hoe het technisch onmogelijk wordt gemaakt om zuurstof en lucht aansluitingen te verwisselen vanaf de flowmeter/regelaar. Bent u expert op het gebied van zuurstof- en lucht aansluitingen, en wil u meepraten over de inhoud van de op te stellen NTA? NEN nodigt u uit uw interesse kenbaar te maken vóór 30 december aanstaande.

Lees meer

Norm kleurcodering bloedbuizen staat uit ter stemming!

31-10-2016 De norm voor kleurcodering van bloedbuizen is in ontwikkeling en staat uit ter stemming. Het gaat om de prEN ISO 6710 ‘Single-use containers for venous blood specimen collection’. De norm staat op het werkprogramma van de normcommissie ‘In-vitro diagnostica’ (IVD). Belanghebbende partijen die invloed willen uitoefenen op de inhoud van deze norm, kunnen dit doen middels deelname aan de normcommissie.

Lees meer

Herziene NEN 7507 'Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen' gepubliceerd

28-10-2016 Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en waarop een geneesmiddelendatabank is geïmplementeerd in de processen voorschrijven, afleveren, declareren en de ervaring die hiermee bestaat.

Lees meer

Cybercrimineel aast op medische gegevens

27-10-2016 Cybercriminelen hebben de afgelopen jaren hun activiteiten uitgebreid van de financiële naar de medische sector. Het gaat hierbij niet alleen om bedrijfsgevoelige informatie van biotech- en farmaceutische bedrijven, maar ook om patiëntgegevens. Dat blijkt uit het gepubliceerde rapport van Intel Security ‘Health Warning’.

Lees meer

Test gelijktijdige inspecties IGZ en Inspectie SZW

17-10-2016 Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot gaan de twee inspecties gelijktijdig op inspectiebezoek.

Lees meer

Informatiemiddag ‘Starre optieken – endoscopen’

29-09-2016 NEN organiseert op dinsdag 22 november 2016 van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over het opstellen van een (Nederlandse) norm voor starre optieken – endoscopen. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd of er binnen Nederland interesse is om hiervoor een norm op te stellen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst 'Rolstoelen'

16-09-2016 Op maandagmiddag 31 oktober vindt er een open vergadering plaats van de normcommissie 'Rolstoelen'. De vergadering staat in het teken van internationale normen over elektrische en hand gedreven rolstoelen. Ook zal er aandacht worden besteed aan rolstoelvastzetsystemen. Bent u fabrikant/leverancier, onderhoudstechnicus en/of anderszins betrokken bij rolstoelen, dan bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen!

Lees meer

Symposium ‘Gas geven en licht bijsturen’

15-09-2016 NEN organiseert op 1 november a.s. een symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2016?' Voor 2008 zijn er een aantal incidenten voorgevallen. Hierdoor is er een circulaire opgesteld. Hoe staat men er nu in? Wordt er preventief gewerkt en is de circulaire geïmplementeerd of is het wachten op het volgende incident? Wat is de rol van de norm ISO 7396-1 in deze context? Tijdens het symposium wordt hier aandacht aan besteed en kijkt men vooruit.

Lees meer

Internationale conferentie standaardisatie van condooms

09-09-2016 Van maandag 26 t/m 29 september 2016 vindt de 33ste ISO TC 157 ‘Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics’ in het Philharmonie in Haarlem plaats.

Lees meer

Nederlandse vertaling NEN-EN-ISO 13485:2016 beschikbaar

02-09-2016 De internationale norm NEN-EN-ISO 13485:2016 geeft handvatten voor de inrichting van kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen, met het voldoen aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen als kader. De norm is vanaf heden beschikbaar in het Nederlands.

Lees meer

Medische gassen- en vacuüm installaties onder de loep in rapport TNO en symposium NEN

01-09-2016 TNO heeft het rapport ‘Medische Gassen- en Vacuüm Installaties (MGVI): beheer en onderhoud’ gepubliceerd. Eén van de adviezen uit het rapport gaat over het geven van een belangrijkere rol aan Bijlage G (operationeel beheer en onderhoud) uit ISO 7396-1. Dit is de internationale norm voor pijpleidingsystemen voor medische gassen. NEN organiseert op 1 november een symposium over veiligheid van medische gassen. Tijdens deze dag wordt onder andere ingegaan op het gebruik van normen en staat de vraag centraal: Hoe is het anno 2016 met de veiligheid? Wat is er sinds 2008 gedaan om incidenten te voorkomen?

Lees meer

Praat mee over de (nog te ontwikkelen) norm voor lichttherapie-apparatuur voor thuisgebruik

30-08-2016 Nederland heeft dit jaar een voorstel ingediend bij IEC om een norm voor lichttherapie-apparatuur voor thuisgebruik te ontwikkelen. Het voorstel is geaccepteerd en verschillende internationale experts starten dit najaar met het maken van internationale afspraken in het document ‘Medical electrical equipment - Part 2-83: Particular requirements for the basic safety and essential performance of home light therapy equipment’ (IEC 60601-2-83).

Lees meer

IGZ kondigt inspecties aan in najaar voor PMS

30-08-2016 Vanaf september 2016 start de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met inspectiebezoeken gericht op post-market surveillance (PMS), een instrument voor fabrikanten om producten te blijven volgen en mogelijk te verbeteren.

Lees meer

Validatie van stoomsterilisatoren in Nederlandse ziekenhuizen: hoe is het anno 2016?

25-08-2016 Het RIVM heeft het rapport 'Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen: stand van zaken' in 2014 gepubliceerd. In datzelfde jaar organiseerde NEN een symposium over het thema. Anno 2016 komt hier een vervolg op. Het symposium vindt plaats op 13 oktober as. om 13.30 uur bij NEN.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2015

08-08-2016 2015 was opnieuw een jaar waarin NEN zijn maatschappelijke impact heeft vergroot. Hoogtepunten waren de uitgifte van de nieuwe kwaliteits- en milieumanagementnormen en de nieuwe NEN 1010. In samenwerking met de Rijksoverheid heeft NEN ook de toegankelijkheid verbeterd van normen die door de wetgever worden voorgeschreven. NEN heeft in 2015 verscheidene producten zoals webtools en e-learning modules uitgebracht om de toepassing van normen te vergemakkelijken.

Lees meer

Nieuwe HKZ-norm voor dialysecentra is simpel maar toch uitdagend

05-07-2016 De nieuwe norm voor dialysecentra legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de patiënt blijven van groot belang. Het analyseren van risico's en het hebben van een veilige cultuur zijn de randvoorwaarden waaraan hoge eisen gesteld worden. Dit alles met als doel een tevreden patiënt die ervan uit kan gaan dat hij topzorg krijgt. Dialysecentra dienen voor 15 september 2018 de overstap te hebben gemaakt naar de nieuwe norm.

Lees meer

Norm gepubliceerd voor bewaking en interne dosimetrie voor werknemers in het medische werkveld blootgesteld aan niet ingekapselde bronnen

28-06-2016 In ziekenhuizen krijgen patiënten bij bepaalde onderzoeken en therapieën radioactieve stoffen toegediend, meestal in de vorm van een vloeistof. Bij niet ingekapselde radioactiviteit is er voor medewerkers die deze stoffen toedienen een risico op inslikken of inademen. De nieuw gepubliceerde norm helpt werkgevers de risico’s voor hun werknemers tot een minimum te beperken en hun blootstelling te monitoren.

Lees meer

Nederland levert actieve bijdrage aan internationale normen op het gebied van farmacie

27-06-2016 Onder leiding van Nederlandse experts zijn deze maand twee internationale normen gepubliceerd: NEN-EN ISO 17523 'Eisen voor elektronische recepten' en NEN-CEN ISO/TS 19256 'Eisen voor databanken met gegevens van geneesmiddelen voor de gezondheidszorg'.

Lees meer

Klinieken te onbekend met vervoer stoffen

20-06-2016 Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van 50 instellingen in 2015.

Lees meer

Informatiebijeenkomst normcommissie 'Tandheelkunde' over nieuwe wet- en regelgeving en impact

15-06-2016 Op 30 augustus aanstaande vanaf 15.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats van de normcommissie 'Tandheelkunde'. Deze bijeenkomst staat in het teken van de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen en de (mogelijke) impact voor de tandheelkunde. Gastspreker is de heer Erik Vollebregt (Advocaat, Axon Lawyers). Iedere belanghebbende en geïnteresseerde partij is welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Lees meer

Ondernemers krijgen meer kansen door betere Europese standaarden

13-06-2016 Vandaag is het Joint Initiative on Standardisation (JIS) door tientallen Europese bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en consumenten- en milieuorganisaties samen met de Europese Commissie en lidstaten in Amsterdam ondertekend. Hiermee zijn afspraken vastgelegd om te komen tot betere gemeenschappelijke Europese standaarden voor producten en diensten. Doel is onder andere om de Europese afzetmarkt voor nieuwe producten vergroten en MKB’ers en innovatieve ondernemers beter in staat te stellen om in heel Europa te ondernemen.

Lees meer

Cybersecurity van apparatuur in ziekenhuizen kwetsbaar

09-06-2016 Ziekenhuizen hebben hun cybersecurity van medische apparatuur niet op orde, blijkt uit een onderzoek van Deloitte. Deloitte voerde onderzoek uit onder 24 ziekenhuizen uit negen verschillende landen. Hieruit komt onder andere naar voren dat meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruik maakt van standaard wachtwoorden (fabrieksinstellingen) om apparatuur te beveiligen.

Lees meer

Publicatie richtlijn aanschaf en toepassing van sealapparatuur voor het sluiten van papieren zakken en laminaatzakken

02-06-2016 De R3280 ‘Aanschaf en toepassing van sealapparatuur voor het sluiten van papieren zakken en laminaatzakken’ is gereed. Dit is een nationaal document opgesteld door de normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’. In het document staat omschreven aan welke minimale eisen een sealmachine moet voldoen voor gebruik in een zorginstelling. Het document is onderdeel van het NEN Connect pakket over steriliseren & steriliteit.

Lees meer

Symposium infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen

24-05-2016 Infectiepreventie in ziekenhuizen kan echt nog beter. Dit is de titel van een recent gepubliceerd rapport van de IGZ. Tijdens het NEN symposium van 7 juni as. zal ook worden gesproken over dit rapport.

Lees meer

Ronde Tafel bijeenkomst ‘Klasse I medische hulpmiddelen welke bestemd zijn voor mensen met een beperking’

12-05-2016 NEN organiseert op 15 juni aanstaande vanaf 13.30 uur een Ronde Tafel bijeenkomst over klasse I hulpmiddelen die bedoeld zijn voor mensen met een beperking. De bijeenkomst brengt belanghebbenden met elkaar in gesprek over verantwoordelijkheden, kwaliteit en veiligheid binnen de keten van klasse I medische hulpmiddelen die bestemd zijn voor mensen met een beperking.

Lees meer

Save the date: 13 oktober 2016 Symposium: Validatie van stoomsterilisatoren in ziekenhuizen

03-05-2016 Op 13 oktober 2016 om 13.30 uur vindt bij NEN een symposium plaats over validatie van stoomsterilisatoren. Deze validatie speelt een belangrijke rol bij infectiepreventie.

Lees meer

Symposium infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen

26-04-2016 Op 7 juni aanstaande (aanvang 13.30 uur) organiseert NEN in Delft een symposium over infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen. Tijdens deze middag wordt door deskundige sprekers gesproken over een aantal onderwerpen in de keten die van belang zijn voor infectiepreventie. Onderwerpen als wet- en regelgeving en het toezicht hierop komen aan bod, maar ook de richtlijnen en relatie met kwaliteitssystemen.

Lees meer

Geplande evenementen over medische technologie & zorg

26-04-2016 In 2016 heeft NEN diverse evenementen gepland over medische technologie. Deze evenementen hebben een actueel thema. Wij zetten alvast een aantal evenementen voor u op een rij.

Lees meer

Start revisie NEN 7510 en NEN 7513 voor informatiebeveiliging in de zorg

25-04-2016 Op 20 mei 2016 vinden de kick-off bijeenkomsten voor de revisie van NEN 7510 en NEN 7513 plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de scope en de strategie van de revisie bepaald. Voor belanghebbende partijen en geïnteresseerden die willen meedoen aan het revisietraject, is het belangrijk bij deze eerste vergadering aanwezig te zijn. Met deze revisie worden beide normen aan de laatste stand der techniek aangepast.

Lees meer

Toelichting kwaliteitskenmerken NEN-EN 15224

21-04-2016 NEN-EN -15224 Zorg en Welzijn – Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen op basis van ISO 9001 bevat kwaliteitskenmerken voor zorginstellingen om hun speerpunten voor kwaliteit te operationaliseren.

Lees meer

Symposium infectiepreventie op 10 mei gaat niet door

31-03-2016 Op 10 mei aanstaande was er een evenement gepland over infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen. In overleg met een aantal partijen is besloten het evenement niet door te laten gaan.

Lees meer

Herziening NEN-EN 15224 Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsystemen

14-03-2016 In Nederland zijn ruim 130 instellingen gecertificeerd op de in 2012 gepubliceerde NEN-EN 15224 ‘Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsystemen, eisen gebaseerd op ISO 9001:2008’. Eind 2015 verscheen de nieuwe ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen’. Omdat aanpassing aan ISO 9001:2015 wenselijk is gebleken onder deelnemende EU-landen, is CEN een revisie van EN 15224 gestart. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 mei 2016 commentaar indienen.

Lees meer

Van formulier naar digitaal patiëntendossier

14-03-2016 In 1940 bestond er nog geen Week van Zorg en Welzijn. Wel verscheen in dat jaar een van de eerste Nederlandse normen voor de zorg: V 1027 ‘Modellen van formulieren voor ziekeninrichtingen’. Sinds de computer zijn intrede in de gezondheidszorg heeft gedaan, is er veel veranderd. Voor veilige zorg is het van essentieel belang dat gegevens in een patiëntdossier integer zijn.

Lees meer

Save the date: Symposium nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen op dinsdag 15 november 2016

07-03-2016 NEN organiseert op 15 november 2016 een symposium over de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen, die dit jaar wordt verwacht. Wat houdt deze wetgeving precies in, wat verandert er in de keten en voor wie? Een aantal onderwerpen uit de nieuwe wet- en regelgeving worden in het programma door deskundige sprekers toegelicht.

Lees meer

100e zelfverklaring ISO 26000 online

24-02-2016 Het NEN Publicatieplatform ISO 26000 viert feest! De 100e zelfverklaring is online geplaatst. Leden van Kartoflex, fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen, hebben gezamenlijk het implementatietraject van ISO 26000 doorlopen. Met het plaatsen van hun zelfverklaringen op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 komt de teller op 100.

Lees meer

Toetsing NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg onder accreditatie

18-02-2016 Vanaf 11 februari 2016 is het mogelijk om onder accreditatie tegen NEN 7510 te worden gecertificeerd. NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, waaraan zorgorganisaties sinds 2008, conform de regeling gebruik BSN in de zorg, moeten voldoen.

Lees meer

Managementtaal leren spreken helpt KAM-manager bij fungeren als spil tussen strategie en uitvoering

17-02-2016 ‘Iedereen heeft het er steeds over dat de KAM-manager de taal van het algemeen management moet leren spreken’, ervaart Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en dagvoorzitter, uit zijn samenwerking met NEN. ‘Hiervoor biedt ‘MBA in één dag’ veel aanknopingspunten. Daar behandelen we op een handzame manier de grote managementconcepten die wereldwijd het meest worden aangehaald en die je als verplichte literatuur in ongeveer alle MBA-opleidingen tegenkomt.’

Lees meer

Stand van zaken aanpassing HKZ-normen aan ISO 9001:2015

13-02-2016 Afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om de HKZ-normen aan te passen aan ISO 9001:2015. De eerste aangepaste versies waren het Algemeen Organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9), HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties en de HKZ-norm Ambulancezorg.

Lees meer

Uitbreiding expertise normcommissie ‘In-Vitro Diagnostica (IVD)’ gewenst

10-02-2016 Het werkprogramma van de normcommissie IVD verandert. Door toevoeging van een aantal nieuwe onderwerpen, is uitbreiding van de commissie(leden) gewenst. Experts op het gebied van hulpmiddelen voor IVD, klinische performance studies, POCT, kleurcodering van bloedbuizen en biorisk management worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken. Belanghebbende partijen kunnen door deelname aan de normcommissie invloed uitoefenen op de nationale, Europese en internationale afspraken en agendapunten in dit vakgebied.

Lees meer

Verdere professionalisering beveiliging binnen zorginstellingen

08-02-2016 Eind 2015 werd ‘CEN/TS 16850 – Security Management System for Healthcare Facilities’ gepubliceerd. Doel van de standaard voor zorginstellingen is om verdere professionalisering van de beveiliging te faciliteren.

Lees meer

Platform Zorgbedden krijgt status normcommissie en zoekt meer leden

08-02-2016 Het Platform Zorgbedden is sinds een aantal jaar hét platform op het gebied van zorgbedden. Met ingang van 2016 is het een normcommissie met internationale bindingen én wordt de scope uitgebreid. Op het werkprogramma staan onder andere vraagstukken over inspectie en onderhoud van zorgbedden, het opstellen van een PVE, kinderzorgbedden en recent ook antidecubitus hulpmiddelen. Bent u fabrikant, leverancier, onderhoudstechnicus, verpleegkundige of anderszins betrokken bij de onderwerpen? Word dan lid van de normcommissie en praat mee.

Lees meer

Meepraten over normen voor Medische hulpmiddelen – Horizontale onderwerpen

03-02-2016 De NEN-normcommissie 301002 'Medische Hulpmiddelen – Horizontale onderwerpen' is per 1 januari heringericht. In de normcommissie worden alle horizontale onderwerpen besproken binnen het kader van medische hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitsmanagement, risicomanagement, symbolen en Post Market Surveillance. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 25 februari in Utrecht. Geïnteresseerden zijn welkom op deze vergadering.

Lees meer

Normcommissie Desinfectantia en antiseptica zoekt uitbreiding expertise

02-02-2016 De normcommissie Desinfectantia en antiseptica vergadert op 11 februari as. Tijdens deze vergadering wordt het internationale werkprogramma besproken. Ook wordt stil gestaan bij de rol van de normcommissie bij het vraagstuk over infectiepreventie.

Lees meer

Informatiebijeenkomst revisies NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg' en NEN 7513 'Logging'

02-02-2016 NEN organiseert op 16 maart 2016 een informatiebijeenkomst over de revisie van NEN 7510 en NEN 7513. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over de aanleiding en de planning van beide revisietrajecten. Belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

Normenserie biocompatibiliteit en biologisch onderzoek van medische hulpmiddelen herzien

28-01-2016 De normenserie voor biocompatibiliteit en de biologische evaluatie van medische hulpmiddelen (NEN-EN-ISO 10993) wordt grondig herzien. Belanghebbende partijen die aan deze herziening willen meewerken, kunnen zich melden bij NEN.

Lees meer

Norm over monitoren van stralingsdosis op oog, huid en ledematen gepubliceerd

28-01-2016 Het gebruik van ioniserende straling kan levensreddend zijn. Tegelijk is bekend dat diezelfde ioniserende straling ook gevaarlijk kan zijn. Om de balans te vinden tussen deze uitersten is het belangrijk om de stralingsdosis op een goede manier te kunnen meten. De internationale norm die de metingen voor het monitoren van de dosis op oog, huid en ledematen beschrijft is nu herzien en door Nederland overgenomen.

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

Ontwerp NEN 7507 'Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen' voor commentaar gepubliceerd

19-01-2016 Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en waarop een geneesmiddelendatabank is geïmplementeerd in de processen voorschrijven, afleveren, declareren en de ervaring die hiermee bestaat.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn