{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/f/9/a/400966_ehealth_270x150_1_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Webinar-medische-hulpmiddelen-uitstel-MDR-wat-betekent-dat.htm", "title":"Webinar medische hulpmiddelen: uitstel MDR, wat betekent dat?", "pubdate":"25-05-2020", "lead":"NEN organiseert op 27 mei om 15.30 uur een webinar over medische hulpmiddelen. Tijdens het webinar praten Gert Bos (Qserve) & Erik Vollebregt (Axon Lawyers) u bij over de ontwikkelingen en wat het uitstel van de nieuwe wet- en regelgeving inhoudt. Belanghebbenden worden gevraagd hun interesse kenbaar te maken." }, { "image":"/upload_mm/2/9/d/400823_67469c34-0184-43d8-b627-58bf8fbdce28___7092f7d2-3119-4adf-86c2-7b93b51150c1_Veilig_mailen_GettyImages-969480346___125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Publicatie-certificatieschema-norm-voor-veilige-mail.htm", "title":"Publicatie certificatieschema norm voor veilige mail", "pubdate":"20-05-2020", "lead":"Op verzoek van het Informatieberaad Zorg is een norm voor veilige mail vastgesteld: NTA 7516. NTA 7516 stelt functionele specificaties vast voor het veilig uitwisselen van ad hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie tussen professionals onderling en tussen professionals en personen via e-mail en chat. Met de publicatie van het certificatieschema NCS 7516 kunnen leveranciers van veilige mail producten zich vanaf vandaag laten certificeren tegen NTA 7516." }, { "image":"/upload_mm/d/a/1/400832_Bus_OV_NEN-spec_GettyImages-919658734_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-publiceert-aanbevelingen-voor-nietmedische-mondkapjes.htm", "title":"NEN publiceert aanbevelingen voor niet-medische mondkapjes", "pubdate":"19-05-2020", "lead":"NEN heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd, een NEN-spec, voor niet-medische mondkapjes. Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product?" }, { "image":"/upload_mm/3/f/6/400786_Tandarts___125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NEN-organiseert-webinar-Veranderingen-in-tandheelkunde-en-gevolgen-voor-de-keten-3.htm", "title":"NEN organiseert webinar ‘Veranderingen in tandheelkunde en gevolgen voor de keten’", "pubdate":"19-05-2020", "lead":"NEN organiseert op 28 mei van 13.00 tot 14.00 uur een webinar over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen in Europa. Werkzaam als fabrikant, leverancier, tandtechnicus, tandarts of anderszins betrokken bij het onderwerp? Aanmelden kan via de website van NEN Evenementen. " }, { "image":"/upload_mm/0/9/6/400792_medische_handschoenen_iStock_000018407958Large___125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Start-ontwikkeling-richtlijn-over-hergebruik-medische-disposables-tijdens-COVID19.htm", "title":"Start ontwikkeling richtlijn over hergebruik medische disposables tijdens COVID-19", "pubdate":"19-05-2020", "lead":" NEN start 19 mei 2020 met het ontwikkelen van een document over hergebruik medische disposables tijdens COVID-19. Deze richtlijn is bedoeld om partijen in de sector duidelijkheid te geven over de mogelijkheden om medische disposables te kunnen hergebruiken in deze uitzonderlijke periode. Experts op dit gebied zijn welkom om deel te nemen aan dit traject. Aanmelden is mogelijk tot 20 mei 2020." }, { "image":"/upload_mm/0/1/8/400640_zorg_ziekenhuis_bed_getty-1162119277_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Europese-norm-medische-bedden-voor-kinderen-mondiaal-ontwikkeld.htm", "title":"Europese norm medische bedden voor kinderen mondiaal ontwikkeld", "pubdate":"14-05-2020", "lead":"De Europese norm NEN-EN 50637 stelt eisen aan de basisveiligheid en prestaties van medische bedden voor kinderen en volwassen met een atypische anatomie. Momenteel wordt deze norm bij IEC verder ontwikkeld als mondiaal geldende norm. NEN roept Nederlandse partijen op die hierin willen meepraten." }, { "image":"/upload_mm/3/c/b/400495_mondmasker_gettyimages-1166396640-170667a_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Nietmedische-mondkapjes-voor-gebruik-in-het-openbaar-vervoer-NEN-ontwikkelt-snelle-afspraak.htm", "title":"Niet-medische mondkapjes voor gebruik in het openbaar vervoer: NEN ontwikkelt snelle afspraak", "pubdate":"11-05-2020", "lead":"NEN start het schrijven van een NEN-spec voor het gebruik en het maken van niet-medische mondkapjes. Deze mondkapjes worden vanaf 1 juni 2020 door de Rijksoverheid voorgeschreven voor het gebruik van het openbaar vervoer. " }, { "image":"/upload_mm/f/c/0/400409_01fd5537-8603-4cc4-83a2-1d60f9ce9990_GettyImages-1127069581_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Medische-hulpmiddelen/Platform-Duurzaamheid-Medische-Hulpmiddelen-bereidt-leidraden-voor.htm", "title":"Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen bereidt leidraden voor", "pubdate":"11-05-2020", "lead":"Medische hulpmiddelen zijn momenteel, tijdens COVID-19, een veelbesproken onderwerp. Met name het gebruik ervan en de vraagstukken die dit met zich mee brengt. Prioriteit nu is beschikbaarheid van deze hulpmiddelen. Duurzaamheidsvraagstuk wordt echter niet vergeten. In het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen wordt hard gewerkt aan twee leidraden: disposable hulpmiddelen en re-useables. Hierbij gaat het om een situatieschets en een handreiking voor partijen in de keten om stappen te zetten naar duurzame medische hulpmiddelen. " }, { "image":"/upload_mm/b/4/5/400374_NEN-spec-637213382_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-faciliteert-snelle-afspraken-voor-maatregelen-rondom-COVID19.htm", "title":"NEN faciliteert snelle afspraken voor maatregelen rondom COVID-19", "pubdate":"07-05-2020", "lead":"NEN heeft een zogenaamde ‘fast track’ procedure ontwikkeld. Hiermee kan in korte tijd een NEN-spec worden ontwikkeld. Deze snel vast te leggen afspraken en richtlijnen bieden praktische oplossingen voor veilig leven en werken in deze uitzonderlijke periode. Meewerken aan deze nieuwe procedure in elke branche is mogelijk." }, { "image":"/upload_mm/9/4/0/400046_microscoop_000016548216Large_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Webinar-over-internationale-norm-voor-klinisch-onderzoek-met-medische-hulpmiddelen.htm", "title":"Webinar over internationale norm voor klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen", "pubdate":"28-04-2020", "lead":"ISO 14155 is wereldwijd de norm voor het opzetten en uitvoeren van Good Clinical Practice (GCP) klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen. Nederlandse partijen hebben zich ingezet om de publicatie uit 2011 te optimaliseren tot 'State of the Art'. De nieuwe publicatie wordt in juni 2020 verwacht. NEN nodigt partijen uit om alvast kennis te maken met de nieuwe NEN-EN-ISO 14155. Dat kan door deelname aan het webinar op 28 mei 2020." }, { "image":"/upload_mm/7/c/3/cid399683_270_150_medisch%20apps%20zorg_GettyImages-936881984_magenta_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Aandacht-voor-effectieve-en-betrouwbare-apps.htm", "title":"Aandacht voor effectieve en betrouwbare apps", "pubdate":"09-04-2020", "lead":"Apps die de gezondheid moeten ondersteunen, zijn al enige tijd in ontwikkeling. Nu de hele wereld bezig is met de gevolgen van COVID-19, voor zowel de zorg als de maatschappij, komt veel kennis, enthousiasme en creativiteit bijeen om versneld nieuwe apps te ontwikkelen. Apps die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit van zorg en veiligheid van zorgverleners en voor de Nederlandse bevolking." }, { "image":"/upload_mm/9/1/7/399586_zorg_ziekenhuis_bed_GettyImages-1162119277_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Bescherm-en-steun-zorg-en-hulpverleners-tijdens-World-Health-Day.htm", "title":"Bescherm en steun zorg- en hulpverleners tijdens World Health Day", "pubdate":"07-04-2020", "lead":"Vandaag, op 7 april, staan zorg- en hulpverleners centraal tijdens World Health Day. De persoonlijke bescherming van de zorgverleners staat in deze periode onder hoge druk. Daarom draagt NEN waar mogelijk graag bij aan oplossingen voor de zorgsector. " }, { "image":"/upload_mm/5/d/0/399584_Veilig_mailen_met%20slotjes_GettyImages-969480346_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Eerste-leveranciers-doorlopen-validatieaudit-voor-de-norm-voor-Veilige-Mail.htm", "title":"Eerste leveranciers doorlopen validatie-audit voor de norm voor Veilige Mail", "pubdate":"07-04-2020", "lead":"Afgelopen weken hebben audits plaatsgevonden om het definitieve concept certificatieschema NCS 7516 te valideren in de praktijk, zogenaamde validatie-audits. Dit is het certificatieschema voor NTA 7516, de norm voor het veilig mailen van en chatten over persoonlijke gezondheidsinformatie. Hiervoor hebben de leveranciers SecuMailer en ZIVVER (als eerste e-mailcommunicatiediensten) en de certificatie-instellingen TÜV Nederland, EY CertifyPoint, TÜV Rheinland en Kiwa de handen ineen geslagen. " }, { "image":"/upload_mm/c/8/2/399472_BCM%20iStock_000073287543_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Normen-voor-crisismanagement-bedrijfscontinuiteit-en-risicomanagement.htm", "title":"Normen voor crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en risicomanagement", "pubdate":"02-04-2020", "lead":"De gevolgen van het coronavirus zijn voor veel bedrijven en organisaties groot. Zij worden geconfronteerd met het plotseling moeten stilleggen van hun bedrijfsactiviteiten, het wegvallen van toeleveranciers, het uitvallen van personeel en een sterk afnemende vraag naar hun producten en diensten. Dat vraagt om crisismanagement, maatregelen om bedrijfsactiviteiten waar mogelijk te continueren en het zo goed mogelijk inschatten van de risico’s om juiste beslissingen te nemen." }, { "image":"/upload_mm/4/5/b/399473_goud_certificaat__lint_behaald_GettyImages-942721178_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NEN-feliciteert-Brand-Compliance.htm", "title":"NEN feliciteert Brand Compliance", "pubdate":"02-04-2020", "lead":" De certificerende instelling Brand Compliance is door de Raad voor Accreditatie (RvA) als tweede geaccrediteerd voor NEN 7510-1:2017, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg." }, { "image":"/upload_mm/f/b/a/399294_poll-iStock_000006423224Large_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Audits-ten-tijde-van-het-coronavirus.htm", "title":"Audits ten tijde van het coronavirus", "pubdate":"30-03-2020", "lead":"De huidige coronacrisis heeft consequenties op veel terreinen, ook op dat van certificatie en het uitvoeren van audits, zeker binnen zorg en welzijn. Zorginstellingen, zorgverleners en andere hulpverleners moeten op dit moment alle aandacht en energie richten op het bestrijden van het coronavirus. NEN-HKZ kan zich daarom voorstellen dat certificatie op dit moment geen prioriteit heeft en wenst alle zorginstellingen en zorg- en hulpverleners kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. " }, { "image":"/upload_mm/e/e/5/399342_Steriliseren%20en%20steriliteit%20iStock-481282911%281%29_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Herziening-richtlijn-over-validatie-stoomsterilisatieprocessen-gepubliceerd.htm", "title":"Herziening richtlijn over validatie stoomsterilisatieprocessen gepubliceerd", "pubdate":"30-03-2020", "lead":"De herziening van richtlijn R6103 ‘Validatie stoomsterilisatieprocessen’ is gepubliceerd. Het document is een herziening waarbij een deeltoelichting om is gezet door leden van de normcommissie ‘Steriliseren & Steriliteit’ naar de huidige richtlijn." }, { "image":"/upload_mm/a/8/a/399305_informatiebeveiliging%20zorg%20security_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Medische-hulpmiddelen/Veilig-beeldbellen-voor-hulpverleners-en-patienten.htm", "title":"Veilig beeldbellen voor hulpverleners en patiënten", "pubdate":"27-03-2020", "lead":"Het coronavirus dwingt veel hulpverleners over te gaan op beeld- en videobellen met patiënten en anderen om de continuïteit van zorg te garanderen. Maar hoe doe je dat binnen het kader van de geldende regels?" }, { "image":"/upload_mm/b/0/e/cid399110_zorg_ziekenhuis_bed_getty-1162119277_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Medische-hulpmiddelen/Normen-voor-persoonlijke-beschermingsmiddelen-en-medische-hulpmiddelen.htm", "title":"Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen", "pubdate":"24-03-2020", "lead":"Update 25 maart: De snelle verspreiding van het coronavirus wereldwijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen, zowel voor overheden, bedrijven als consumenten. De standaardisatie-wereld wil uiteraard bijdragen aan het faciliteren van oplossingen om de tekorten aan medische hulpmiddelen tegen te gaan." }, { "image":"/upload_mm/1/5/d/399002_zorg_ziekenhuis_bed_getty-1162119277_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Medische-hulpmiddelen/Normen-met-eisen-voor-mondkapjes.htm", "title":"Normen met eisen voor mondkapjes", "pubdate":"18-03-2020", "lead":"COVID-19 ofwel het coronavirus rukt op in Europa en heeft invloed op het leven van iedereen. Medewerkers in de hulpdiensten en de zorg proberen iedere patiënt zo goed mogelijk te verzorgen. Persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen zijn nodig om te zorgen dat zorgpersoneel én de patiënt veilig blijven. " } ]}