100 instellingen in zorg & welzijn gecertificeerd op NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg)

10-09-2015 Sinds de publicatie van NEN-EN 15224 ‘Zorg en welzijn – Kwaliteitsmanagementsysteem – Eisen op basis van ISO 9001:2008’ zijn 100 zorg en welzijn instellingen gecertificeerd op deze norm. Het 100ste certificaat is op 10 september uitgereikt aan Stichting Bevolkingsonderzoek Oost. De mijlpaal wordt gevierd met een feestelijke uitreiking van het 100ste certificaat tijdens het zorgcongres van DNV GL ‘nieuwe ISO normen & risicomanagement’.

Wie kiest voor NEN-EN 15224?

NEN houdt op website een overzicht bij van de instellingen die zijn gecertificeerd op deze norm. Dit overzicht laat zien dat de kwaliteitsnorm is gekozen door verschillende soorten instellingen. De grootste groep bestaat uit de instellingen die verpleging en verzorging bieden. Andere sectoren zijn huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en de publieke gezondheidszorg (bevolkingsonderzoeken).

In het register is te zien dat een groot aantal specialistische afdelingen in ziekenhuizen zich laten certificeren op NEN-EN 15224. Ook samenwerkingsverbanden gebruiken de norm. Het voordeel is dat alle onderdelen op dezelfde norm kunnen worden getoetst, zelfs al vallen ze soms in verschillende sectoren. Sommige sectoren hebben geen branche-specifieke norm en andere organisaties verkiezen NEN-EN 15224 boven hun branche-norm.

Zowel voor grote als voor kleine instellingen

Het overzicht laat ook zien dat de norm wordt gekozen door zowel kleine als grote organisaties. 30% van de gecertificeerde instellingen bestaat uit organisaties met minder dan 10 FTE, de grootse organisatie heeft 1800 FTE.

Eigen kwaliteitskenmerken vaststellen

Kenmerkend voor NEN-EN 15224 is dat zorg en welzijnsinstellingen zelf hun kwaliteitskenmerken kunnen vaststellen. Vervolgens kunnen zij hun managementsysteem hierop inrichten en meer lean maken op de onderwerpen die geen prioriteit hebben. De norm helpt organisaties zich op kwaliteit te onderscheiden van hun concullega's.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Marlou Bijlsma, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn