Aandacht voor effectieve en betrouwbare apps

09-04-2020 Apps die de gezondheid moeten ondersteunen, zijn al enige tijd in ontwikkeling. Nu de hele wereld bezig is met de gevolgen van COVID-19, voor zowel de zorg als de maatschappij, komt veel kennis, enthousiasme en creativiteit bijeen om versneld nieuwe apps te ontwikkelen. Apps die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit van zorg en veiligheid van zorgverleners en voor de Nederlandse bevolking.

De CEN/ISO-werkgroep ‘Health and wellness apps’ ontwikkelt criteria voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van gezondheidsapps en webplatforms. NEN begeleidt de Nederlandse experts in deze internationale werkgroep en zorgt voor de Nederlandse inbreng. De norm (CEN-ISO/TS 82304-2) wordt waarschijnlijk eind 2020 gepubliceerd. Voor alle appontwikkelaars en voor instellingen en autoriteiten die deze apps moeten beoordelen, delen de experts nu, vooruitlopend op de norm, een samenvatting van de criteria die een app goed, veilig en betrouwbaar kunnen maken.

Bij de ontwikkeling van apps zijn er verschillende aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. De volgende criteria en aandachtspunten zijn van belang:

  • Gezondheidswinst en veiligheid: Welk gezondheidsdoel ondersteunt de app? Voor welke leeftijdsgroep is de app bedoeld? Is er wetenschappelijk bewijs voor het nut van de app of van de relatie tussen wat de app bewerkstelligt en het doel van de app? Wat zijn de ethische issues als autonomie, diversiteit en uitlegbaarheid van de app? Wat is het maatschappelijk impact van het gebruik van de app? Is de app een medisch hulpmiddel? En valt het daarmee onder de MDR wetgeving?

  • Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid: Voor welke doelgroep wordt de app ontwikkeld? Is deze bedoeld voor alle consumenten, houd dan extra rekening met gebruiksvriendelijkheid. Test de app met mensen die minder digitaal vaardig zijn. Denk ook aan kosten voor toegang en de noodzakelijke apparatuur.

  • Privacy en veiligheid: Gezondheidsgegevens vallen onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Minimaliseer het gebruik van persoonlijke data en zorg voor zorgvuldige verwerking en opslag van gegevens. Worden gegevens opgeslagen in de cloud? En zorg ervoor dat mensen altijd toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens voor epidemiologische of wetenschappelijke doeleinden. Schrijf de privacyverklaring zo helder en bondig mogelijk; zorg dat alle gebruikers goed begrijpen waar ze toestemming voor geven. Gebruik opt-in in plaats van opt-out. Maak ook duidelijk wat er gebeurt als ze de toestemming niet geven. Kan de app dan niet gebruikt worden, of is beperkt(er) gebruik wel mogelijk?

  • Technische prestaties en interoperabiliteit: Doet de app wat het belooft? Is de werking getest en zijn de resultaten hiervan gedocumenteerd? Met welke interfaces, websites of andere software kan de app samenwerken en gegevens uitwisselen en welke specificaties worden hiervoor gebruikt?

  • Productinformatie: Wees open en transparant over punten als: Wie heeft de app gemaakt, wat doet de app, wat is de beoogde doelgroep, welk apparatuur ondersteunt de app, wat is het verdienmodel van de app. Bij wie kunnen gebruikers terecht met vragen of klachten. Is er een heldere gebruiksaanwijzing (in verschillende talen) en waar is deze te vinden?

Meer informatie

Bekijk ook het concept hoofdstuk met de kwaliteitscriteria van de norm (pdf). Voor meer vragen, deelname aan de Nederlandse werkgroep of informatie over de concept inhoud van CEN-ISO/TS 82304-2 neem dan contact op. We zijn geïnteresseerd in uw ervaring over de toepasbaarheid van deze criteria. Samen kunnen we de norm nog beter maken. Neem contact op met Marlou Bijlsma of Shirin Golyardi voor meer informatie, e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn