'Aansluitvoorwaarden voor regionale zorgnetwerken'

27-05-2013 Op initiatief van de normcommissie 'Informatievoorziening in de zorg' organiseert NEN een informatiebijeenkomst over het nieuwe normontwikkelingstraject ‘Aansluitvoorwaarden voor regionale zorgnetwerken’. De bijeenkomst vindt plaats op 7 juni 2013, van 14.00 – 16.00 uur bij NEN in Delft.

Achtergrond

Zorgverlening wordt verleend door zorg- en hulpverleners aan één persoon, de zorgvrager. Goede zorgverlening eist dat relevante informatie rondom de zorgvrager op een adequate wijze tussen zorg- en hulpverleners wordt uitgewisseld. Het uitwisselen van gegevens dient veilig te gebeuren.

Om gegevens te kunnen uitwisselen, moeten systemen aan elkaar worden gekoppeld. Een bovenlokale voorziening (een regionaal zorgnetwerk) is verantwoordelijk voor de schakeling. Door de grote proliferatie van systemen, en omwille van veiligheid en vertrouwelijkheid, moeten die regionale zorgnetwerken eisen stellen aan de aan te sluiten systemen.

Normontwikkeling

Er zijn twee redenen om die eisen te standaardiseren in de vorm van een norm. Ten eerste worden regionale zorgnetwerken onderling gekoppeld. Zorginstellingen en zorg- en hulpverleners moeten duidelijkheid en vertrouwen hebben in de richtlijnen en regels, ook als er in de toekomst koppelingen tussen verschillende regionale voorzieningen gaan plaatsvinden.
Ten tweede is het voor leveranciers van zorginformatiesystemen ondoenlijk om per regio aan verschillende aansluitvoorwaarden te voldoen.

Scope en doelstelling

Dit projectvoorstel beschrijft de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Het doel is eisen aan aansluitvoorwaarden te stellen ten aanzien van onder meer:

  • Het functioneren van een zorgsysteem; eisen met betrekking tot de implementatie en het beheer van een zorgsysteem,
  • het gebruik van een zorgsysteem; eisen met betrekking tot het gebruik, de gebruikers en de gebruikersomgeving,
  • het zorgsysteem; eisen met betrekking tot de structuur, het ontwerp(proces), de bouw en de functionaliteit van een zorgsysteem,
  • het functioneren van een dienstenleverancier; eisen met betrekking tot een dienstenleverancier (bijvoorbeeld een ASP),
  • het functioneren van een dienstenomgeving; eisen met betrekking tot de omgeving waarbinnen een dienstenleverancier z'n werk doet, dan wel aanbiedt,
  • de infrastructuur; eisen die vanwege de aansluiting aan een infrastructuur (een regionaal zorgnetwerk) worden gesteld.

De norm moet leiden tot uniforme eisen voor het aansluiten van een zorginformatiesysteem aan een bovenlokale voorziening, voor uitwisseling van zorg.

Doelgroep

De doelgroep van de norm betreft medewerkers van regionale zorgnetwerken, zorgaanbieders, leveranciers van zorgsystemen, kennisinstituten, toezichthouders en beleidsmakers.

Financiering

De deelnemers van het project zijn de gezamenlijk financierende organisaties.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst

Wilt u de informatiebijeenkomst bij NEN bezoeken, dan kunt u zich per e-mail aanmelden bij Mary van den Berg, projectassistente NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn.

Na aanmelding ontvangt u het programma, projectvoorstel en de routebeschrijving.

Wenst u inhoudelijke informatie, dan kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi, consultant NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 313.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn