Aantoonbare kwaliteit ook mogelijk voor ketens en netwerken

23-02-2017 HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen organisaties in dit domein door middel van een certificaat zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .

De HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ vraagt van ketens en netwerken om aandacht te hebben voor belangrijke thema’s, zoals onderlinge afstemming, coördinatie en het beleggen van verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd besteedt de norm ook aandacht aan de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk om de zorg zoveel mogelijk zelf te regelen.

De norm is vergeleken met de ‘21 Kritische Kwaliteitskenmerken’ van de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg, het ‘Chronic Care Model’, en ‘De negen bouwstenen uit het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg’ van M.M.N. Minkman. Op basis daarvan zijn eisen voor eigen regievoering en educatie van de cliënt toegevoegd, evenals een eis met betrekking tot evidence-based richtlijnen.

Diverse ketens en netwerken hebben de norm ‘uitgeprobeerd’ en deze blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten,een keten voor huiselijk geweld en een gezondheidscentrum. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams die, in het kader van de Wmo, dienstverlening uitvoeren.

Meer informatie

Meer informatie over deze norm? Neem contact op met Jojanneke Bolder en/of Nienke Weijer, consultants Zorg & Welzijn / HKZ, telefoon (015) 2690 318.

 

Eerder door u bekeken

Meer informatie over deze norm?

Neem contact op met Jojanneke Bolder-Visscher en/of Nienke Weijer, consultants Zorg & Welzijn / HKZ, telefoon (015) 2690 318.

(015) 2 690 390

j.visscher@hkz.nl

n.weijer@hkz.nl@hkz.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn