Actualiteit internationale norm voor tilliften onderzocht

09-05-2014 De internationale norm NEN-EN-ISO 10535 ‘Tilliften voor het verplaatsen van mensen met een handicap - Eisen en beproevingsmethoden’ is in 2007 gepubliceerd. Anno 2014 inventariseert ISO of deze norm nog voldoet. NEN nodigt belanghebbende partijen uit om vóór 25 augustus as. kenbaar te maken of deze norm herzien dient te worden.

NEN-EN-ISO 10535 specificeert eisen en beproevingsmethoden voor takels en lichaamsondersteunende eenheden die bestemd zijn voor het verplaatsen van mensen met een beperking.

Integratie nationale norm inspectie & onderhoud

In Nederland is sinds de publicatie van NEN-EN-ISO 10535 ook een nationale norm gepubliceerd over inspectie en onderhoud van patiëntentilliften: NEN 7506. Een aantal belanghebbende partijen heeft kenbaar gemaakt de afspraken, zoals geformuleerd in NEN 7506 te willen integreren in NEN-EN-ISO 10535. Hiermee zouden deze afspraken een internationaal karakter krijgen.

Indien blijkt dat er behoefte is aan een revisie van de internationale norm, zal met de verschillende partijen worden nagegaan in hoeverre integratie van NEN 7506 mogelijk en wenselijk is. Dit wordt eerst binnen Nederland geïnventariseerd en vervolgens met de andere landen afgestemd via ISO.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces en voor het kenbaar maken van uw mening: Ellen Drop, projectassistente, telefoon (015) 2 690 342 of e-mail ellen.drop@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn