Afscheid voorzitter Centraal College van Deskundigen HKZ

14-07-2014 Op 3 juli jl. heeft NEN-HKZ afscheid genomen van de voorzitter van het Centraal College van Deskundigen voor Zorg & Welzijn, Kees Ahaus. Kees Ahaus was naast zijn baan als algemeen directeur bij CBO, deeltijd hoogleraar (UMCG leerstoel) bij de Rijksuniversiteit Groningen en algemeen directeur bij TNO Management Consultants. De afgelopen zes jaar was hij voorzitter van het Centraal College van Deskundigen HKZ (CCvD-Z/W).

In het CCvD-Z/W participeren vertegenwoordigers van de drie belanghebbende partijen: aanbieders (koepels van instellingen/beroepsbeoefenaren), cliënten en financiers. De leden van het college zijn benoemd op basis van hun deskundigheid op het gebied van kwaliteitsnormering en toetsing.

Werkconferentie

Het afscheid vond plaats tijdens een werkconferentie waar het CCvD-Z/W en de beleidscommissie van NEN Zorg & Welzijn voor het eerst samen waren. De voorzitters van het CCvD-Z/W en de beleidscommissie gaven presentaties over hun visie op het gebied van kwaliteitsverbetering binnen Zorg en Welzijn. Kees ziet veel raakvlakken tussen de gremia. Ook voorziet hij een verschuiving van volume naar waarde, moeten we zorgtrajecten gaan leveren en wordt de patiënt/cliënt coproducent van zijn eigen zorgtraject. Daarnaast ziet hij shared decision making als de basis voor de relatie tussen behandelaar en patiënt/cliënt.

Daarna was het woord aan de nieuwe voorzitter van het CCvD: Cordula Wagner. Cordula is programmaleider Kwaliteit en Organisatie bij NIVEL en hoogleraar patiëntveiligheid bij VUmc/Sociale Geneeskunde en EMGO+. Cordula bracht de waarde van certificeren en certificaten ter sprake. Uit Europees onderzoek blijkt dat positieve betrokkenheid op een afdeling ten bate komt aan de veiligheidscultuur en de patiënt- en cliëntzorg. Dit bracht een levendige discussie op gang omdat de echte effectiviteit van een kwaliteitsmanagementsysteem op de patiënt- en cliëntzorg erg lastig te bewijzen is.

Vanuit de beleidscommissie (BC) lichtte Nick Guldemond zijn visie toe. Nick is voorzitter van de beleidscommissie, Associate Professor Integrated Care & Technology bij University Medical Centre Utrecht, Chief Innovation Officer & Business Development bij University Medical Centre Utrecht en lid van de werkgroep ‘EU health research policy’ bij The Netherlands Federation of University Medical Centres. De beleidscommissie adviseert over het normalisatiebeleid voor Nederland op het gebied van zorg en welzijn. De onderwerpen zijn gericht op sociale, technische en financiële innovaties zoals kwaliteit en veiligheid, informatievoorziening in de zorg, medische hulpmiddelen en lichaamsmaterialen\technologieën in de zorg. Nick noemde een aantal onderwerpen die aandacht van de BC vragen: infectiebestrijding / volksgezondheid, zelfmanagement (telehealth) en valpreventie, ketensamenwerking en kwaliteit en veiligheid in de zorgsector. Herkenbare onderwerpen voor het CCvD-Z/W.

Mooi dat het afscheid van Kees Ahaus een impuls kon geven aan deze eerste verkenning van een mogelijke toekomstige samenwerking. Hiermee was de werkconferentie een geslaagde bijeenkomst die door de deelnemers als positief en inspirerend werd ervaren.

Meer informatie

Wenst u meer informatie over de werkzaamheden van de CCvD-Z/W of BC? Neem dan contact op met NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318, e-mail zorg&welzijn@nen.nl.Onderschrift foto: v.l.n.r. dhr. Daverveldt (Directeur NEN), dhr. Van Bavel (consultant NEN-HKZ) en
dhr. Ahaus.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn