Beperkte wijzigingen in de normen managementsystemen voor informatiebeveiliging

24-02-2020 De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1, zijn beperkt gewijzigd. Beide normen hebben een grote gebruikersgroep in Nederland, waarbij in een groot aantal gevallen de normen gecombineerd gebruikt worden. Aanleiding voor de beperkte wijzigingen is een aantal vertaal- en taalkundige verschillen die in deze normen geslopen waren.

De huidige aanpassing is gelijktijdig voor beide normen uitgevoerd, waardoor de normen weer een eenduidig taalgebruik kennen. De consequenties van de wijziging zijn beperkt en hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen van normeisen. Daarom is er geen aanleiding om bestaande informatiebeveiligingsmanagementsystemen en/of verleende certificaten tegen deze normen te her-evalueren.

Meer details over de wijzigingen

Er is besloten de geconsolideerde versies van de High Level Structure (HLS) door een (kleur)markering te onderscheiden van de aanvullende voor informatiebeveiliging (voor de zorg) specifieke tekst. Deze markering heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen, waarmee de nieuwe vertaling van NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 en de tekst van NEN 7510-1 volledig in overeenstemming zijn met de HLS-vertaling. Daarnaast bevat deze geconsolideerde versie enkele niet-inhoudelijke redactionele correcties.

Gewijzigde versie NEN 7510 vrij beschikbaar

De norm NEN 7510 is vrij beschikbaar. Dit is mogelijk gemaakt door een overeenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en NEN.
U kunt de norm kosteloos bekijken, doorzoeken en downloaden via www.webtoolnen7510.nl.

Meer informatie

Meer informatie over NEN 7510-1 of certificatie, neem contact op met Kars Jansen of Shirin Golyardi, zw@nen.nl. Voor meer informatie over NEN-EN-ISO/IEC 27001, neem contact op met Tom Hoogendijk, kid@nen.nl.

Lees meer op de website van NEN over het register NEN 7510.

Norm

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 nl

Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eis...

NEN-EN-ISO/IECĀ 27001+A11 noemt de eisen voor het binnen de context van de organisatie vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. In deze internationale norm zijn ook eisen opgenom...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 7510-1:2017+A1:2020 nl

Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem

NEN 7510-1+A1 en NEN 7510-2 geven richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatie...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn