Certificatieschema voor NEN-EN 15224 onder accreditatie

17-12-2013 Op 4 december 2013 is het certificatieschema (NTA 8224) voor NEN-EN 15224 (‘ISO 9001 voor de zorg’) goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Wat betekent dit? Vanaf nu kunnen zorg- en welzijnsinstellingen zich laten certificeren op de Europese norm NEN-EN 15224 door Certificerende Instellingen (CI-en) die onder accreditatie zijn bij de RvA. NEN is daarmee erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224, die het gebruik van ISO 9001 toegankelijker maakt voor de zorgsector.

Kwaliteit in de zorginstelling

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij elke zorgprofessional. Het is een logisch gevolg dat ook aan de bedrijfsvoering van de zorginstelling als geheel kwaliteitseisen worden gesteld. Ketenzorg, marktwerking en patiëntveiligheid zijn ontwikkelingen die een steeds zwaarder beroep doen op de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Met certificatie op deze norm toont de zorg- of welzijnsinstelling aan hun kwaliteitsmanagement op orde te hebben.

Doelgroep

NTA 8224 stelt eisen aan de wijze waarop CI-en het auditproces organiseren en uitvoeren. Door zich te houden aan NTA 8224 borgt de CI dat de toetsing op NEN-EN 15224 consistent wordt uitgevoerd. NTA 8224 bevat ook eisen ten aanzien van de competentie van auditoren. Dit maakt dat het document ook interessant is voor (gecertificeerde) (IT-) auditoren, op kwaliteit toetsende instanties en (toekomstige) certificaathouders, zoals zorginstellingen en zorgaanbieders.

Toepassingsgebied

NEN-EN 15224 is van toepassing op verschillende sectoren in de gezondheidszorg, zoals openbare gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg. De norm kan ook worden toegepast op samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen en apotheken of laboratoria.

Schemabeheer

Met deze erkenning van NEN als schemabeheerder voor NEN-EN 15224 is zij nu schemabeheerder voor zowel NEN-EN 15224 als HKZ-schema’s. Voor beiden wordt NTA 8224 gehanteerd. Dit betekent, dat de wijze waarop CI-en het auditproces hebben georganiseerd en bijvoorbeeld de competentie van auditoren wordt vastgesteld hetzelfde is.

Wat betekent onder accreditatie?

CI-en kunnen nu certificaten uitbrengen ‘onder accreditatie’. Dat houdt in dat de RvA controleert of de CI zich houdt aan de afspraken voor het uitvoeren van het certificatieproces en controleert of NEN zich houdt aan haar taken als schemabeheerder.CI-en die een overeenkomst met NEN hebben gesloten mogen het beeldmerk voor NEN-EN 15224 voeren en verplichten zich daarmee accreditatie voor NEN-EN 15224 aan te vragen. Indien ze de accreditatie hebben verkregen is dat terug te vinden op de website van de RvA en te zien aan het beeldmerk van de RvA op de afgegeven certificaten.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over NTA 8224 of NEN-EN 15224 kunt u contact opnemen met Eric van Bavel of Marlou Bijlsma, consultants NEN Zorg & Welzijn, e-mail eric.vanbavel@nen.nl of marlou.bijlsma@nen.nl

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn