Concept Europese norm ‘dienstverlening Osteopathie’ voor commentaar gepubliceerd

10-01-2014 De Europese normcommissie 'Osteopathic service provision' heeft een norm opgesteld voor de dienstverlening Osteopathie. Het doel van deze norm de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de osteopathie dienstverlening te waarborgen. prEN 16686 stelt eisen aan de zorgverlening, werkomgeving en apparatuur, opleiding, ethisch kader voor goede osteopathie dienstverlening. Op de ontwerpversie van deze norm kan tot 1 maart 2014 commentaar worden ingediend.

Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het vinden en behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen. Het doel is de gezondheid van de patiënt te optimaliseren. Een osteopaat ziet het lichaam als één geheel en weet welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier ze elkaar kunnen beïnvloeden. Hierdoor kan een osteopaat de mogelijke oorzaak van een klacht soms vinden in een ander deel van het lichaam, dan waar de klacht optreedt.

Commentaar leveren

Nederlandse belanghebbende partijen kunnen de concept versie van prEN 16686 inzien en commentaar geven via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie krijgt u de inloggegevens voor de toegang tot het document. De commentaren die worden aangeleverd, worden door de Nederlandse normcommissie besproken en ingediend in het Europese traject. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Belanghebbenden

Belanghebbenden in het traject zijn onder meer osteopaten en aanverwante dienstverleners, branche organisaties, huisartsen en andere zorgverleners die doorverwijzen naar osteopaten, consumenten- en patiëntenorganisaties, onderzoeksinstellingen, verzekeraars, (semi)overheden, inspectie en certificatie instellingen, producenten en leveranciers van aanverwante diensten en producten.

U bent vrij om dit bericht door te sturen naar partijen waarvan u denkt dat ze ook interesse/belang hebben bij dit onderwerp. Als u ons daarbij ook informeert, kunnen wij deze partijen de volgende keer rechtstreeks benaderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit traject of voor deelname aan de Nederlandse normcommissie kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, Consultant Zorg en Welzijn, telefoon (015) 2 690 264 of e-mail marlou.bijlsma@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn