Correctieblad gepubliceerd bij NTA 8023 ‘Landelijke verwijsindex risicojongeren’

18-12-2014 NEN heeft een correctieblad bij de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8023-1:2010+A1:2010 ‘Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren’ gepubliceerd. De ontwikkeling van correctieblad NTA 8023-1/C1 startte eind oktober in opdracht van CIBG. De aanleiding tot de ontwikkeling van het correctieblad is de nieuwe Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking treedt.

De nieuwe Jeugdwet vervangt de Wet op de Jeugdzorg. In de wet staat vastgelegd wat de criteria zijn voor twee jeugdigen om als gezinslid met elkaar matchen. Dit is het geval wanneer de twee jeugdigen één of meer van de volgende overeenkomsten hebben: eigen woonadres of ouder(s) conform GBA-definitie. De functionele gevolgen die deze criteria met zich meebrengen voor de verwijsindex zijn in het correctieblad gecorrigeerd en verduidelijkt, zodat deze aansluit op de nieuwe Jeugdwet.

Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Zo weet een hulpverlener sneller of een kind ook bekend is bij zijn collega’s en kan hij overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening. In 2007 is NTA 8023 gepubliceerd. De NTA beschrijft de communicatie tussen het koppelvlak van de landelijke verwijsindex en de aansluitende externe systemen van deelnemende instanties en hulpverleners. In 2010 is de NTA herzien en is een aanvullingsblad gepubliceerd. Het correctieblad NTA 8023-1/C1 heeft betrekking op deze laatste versie uit 2010.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Lieke van Nierop, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 274 of e-mail lieke.vannierop@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn