Dag van de Zorg en normalisatie

12-05-2017 Ieder jaar wordt op 12 mei de Dag van de Zorg gevierd. Omdat medewerkers van zorginstellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg, worden zij op deze dag extra in het zonnetje gezet. De Dag van de Zorg is ingevoerd, zodat zorgverleners en verpleegkundigen waardering krijgen voor hun werk, hun kennis en hun expertise.

Deze dag is verkozen tot Dag van de Zorg, omdat 12 mei de geboortedag is van Florence Nightingale. Deze Engelse oorlogsverpleegster zette zich in om het lot van gewonden en stervenden te verlichten en de medische zorg te verbeteren. Haar ontwikkeling zou later opvolging vinden in het Rode Kruis.

Kwaliteitsmanagement in de zorg

Om ervoor te zorgen dat kwaliteit in de gezondheidszorg wordt gewaarborgd, zijn er (internationale) normen opgesteld. ISO 9001 blijft dé norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat organisatie breed kan worden toegepast om prestaties continu te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen. De Europese norm NEN-EN 15224 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen - EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn’, die onlangs naar het Nederlands is vertaald, geeft specifiek voor de zorg handvatten om dat daadwerkelijk in de praktijk te brengen. NTA 8009 is een Veiligheidsprogramma (VMS) voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen. Het programma heeft als doel om risico’s voor de patiënt te beheersen. Streven is het aantal vermijdbare fouten te minimaliseren, waarbij het voorkomen van vermijdbare schade en sterfte de ambitie is.

Informatiebeveiliging in de zorg

Informatiebeveiliging is belangrijk. Zeker in de zorgsector, waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 ‘Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg’ geeft hier richtlijnen voor. Deze norm richt zich op zorginstellingen en andere organisaties die bij informatievoorziening in de gezondheidszorg zijn betrokken, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces.

Op dit moment wordt NEN 7510 herzien en is het normontwerp NEN 7510:2017 gepubliceerd voor de externe commentaarperiode van drie maanden. Tot 1 juli 2017 is inhoudelijk commentaar welkom via: www.normontwerpen.nen.nl.

De nieuwe editie van NEN 7510 zal uit twee delen bestaan: NEN 7510-1 bevat de normatieve voorschriften voor het managementsysteem en NEN 7510-2 bevat de beheersmaatregelen die op controleerbare wijze moeten worden ingericht binnen de zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie.

Naar verwachting is de definitieve norm dan in Q4 2017 gereed.

NEN 7513 'Logging'

NEN 7513 is een uitwerking van de eisen uit NEN 7510 omtrent logging. Logging stelt eisen aan het vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers. De norm biedt zorgaanbieders aanwijzingen voor het loggen en levert ontwikkelaars van informatiesystemen eisen, waaraan hun systemen moeten voldoen. Met de revisie van NEN 7510 dient ook NEN 7513 herzien te worden.

Op dit moment wordt daar hard aan gewerkt. Naar verwachting is ook de revisie van NEN 7513 in Q4 van 2017 afgerond.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn en Steunpunt NEN 7510, tel (015) 2 690 150 of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn