De passende zorg op de juiste plek is vaak gewoon thuis

23-01-2020 Zorg wordt steeds meer thuis gegeven. Dat brengt grote voordelen met zich mee. Patiënten kunnen langer thuis wonen en bij opname in het ziekenhuis ook eerder naar huis. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt heeft minder risico op bijvoorbeeld het oplopen van ziekenhuis gerelateerde infecties.

Digitale innovatie en de inzet van (thuis)zorgtechnologie is hierbij een belangrijke pijler. Zorg die thuis wordt gegeven waarbij deze digitale (thuis)zorgtechnologie een rol speelt noemen we ‘Slimme zorg thuis’.

Opschalen lastig

Pilots over 'Slimme zorg thuis' laten veelbelovende resultaten zien, maar opschalen blijkt lastig. Anders dan bijvoorbeeld in het ziekenhuis, moet per geval worden geborgd of en hoe de zorg op een veilige manier kan worden toegepast bij de cliënt thuis. Is de zorgomgeving thuis geschikt? Is de apparatuur en infrastructuur geschikt? Welke afspraken moeten worden gemaakt over taken, rollen en de daarbij behorende bekwaamheidseisen voor alle betrokkenen bij de thuisbehandeling?

Afspraken nodig tussen samenwerkende partijen

'Slimme zorg thuis' vraagt juist om nauwe samenwerking tussen patiënten, zorgorganisaties, ondersteunende instanties en technische partijen. Hierbij is het nu nogal eens onduidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft en welke afspraken gemaakt moeten worden. Dat hindert de beweging van de juiste zorg naar de juiste plek.

VitaValley, WDTM en Nictiz hebben daarom, in samenwerking met NEN, in 2019 het initiatief genomen om een veldnorm te ontwikkelen voor 'Slimme zorg thuis'. De intentie van deze norm is het doelmatig, betrouwbaar en verantwoord toepassen van zorgtechnologie thuis. Met deze norm kunnen zorginstellingen, zorginkopers, leveranciers en patiënten betere keuzes maken bij de organisatie en inrichting van verantwoorde, slimme zorg thuis. Inmiddels zijn ruim 30 partijen betrokken bij de ontwikkeling van deze veldnorm.

Het schiet al aardig op, maar u kunt nog meedoen

De norm is opgebouwd uit verschillende delen. Deel 1 geeft een generiek raamwerk voor Slimme zorg thuis. Het is de verwachting dat het generiek deel in april 2020 kan worden aangeboden voor openbare kritiek en in het najaar wordt gepubliceerd.

De aanvullende delen hartfalen (deel 2), thuisdialyse (deel 3) en COPD (deel 4) geven specifieke aanvullingen voor de verschillende aandoeningen. Deze specifieke delen zijn nog in ontwikkeling. U kunt deelnemen aan de ontwikkeling. Ook is het mogelijk een voorstel te doen voor een aanvullend deel.

Trotse sponsor BNR ‘De eeuw van mijn dochters’

NEN is trotse sponsor van het nieuwe programma van BNR 'De Eeuw van mijn Dochters', gepresenteerd door Art Rooijakkers en elke donderdag om 19.00 uur te luisteren via BNR nieuwsradio. In de derde aflevering spreekt hij over de zorg in de toekomst. Worden we in de toekomst verzorgd door zorgrobots? Hoe lang kunnen we thuis blijven wonen? Luister de podcast ‘Wie gaat er straks voor mij zorgen’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie dit onderwerp? Neem contact op met Marlou Bijlsma, consultant Zorg & Welzijn, e-mail zw@nen.nl of ga naar de website.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn