Europese norm medische bedden voor kinderen mondiaal ontwikkeld

14-05-2020 De Europese norm NEN-EN 50637 stelt eisen aan de basisveiligheid en prestaties van medische bedden voor kinderen en volwassen met een atypische anatomie. Momenteel wordt deze norm bij IEC verder ontwikkeld als mondiaal geldende norm. NEN roept Nederlandse partijen op die hierin willen meepraten.

De norm beoogt de veiligheid te borgen van jonge patiënten en volwassenen, die door hun lichaamsbouw en -maten een hoger risico lopen bekneld te raken in een doorsnee medisch bed of wieg.

Keuzes

Dagelijks maken verplegend personeel, klinisch fysici, instrumentbeheerders en inkopers bij zorginstellingen en ziekenhuizen keuzes voor de inzet van bedden bij de verpleging en behandeling van hun patiënten. Een keuze die belangrijk is voor het welzijn van zowel de patiënt als de zorgverlener. Een goed passend bed verlaagt de kans op incidenten en kan fysieke overbelasting voorkomen.

NEN-EN 50637 voor medische kinderbedden helpt producenten en gebruikers bij het ontwikkelen en inzetten van veilige bedden bij kinderen en volwassenen met een atypische anatomie. De Nederlandse normcommissie ‘Zorgbedden en Antidecubitusmatrassen’ heeft een whitepaper ontwikkelt om veldpartijen uitleg te geven over deze norm. Het ‘Whitepaper Medische bedden: een passend bed voor kinderen’ is gratis te downloaden.

Publicatie mondiale norm

De Europese norm NEN-EN 50637 is in 2017 gepubliceerd en door Nederland overgenomen. Voor nieuwe producten die na deze datum op de markt komen, kan gebruik van deze norm worden vereist en toegepast. In 2019 is een proces gestart om NEN-EN 50637 om te zetten in een wereldwijd geaccepteerde IEC norm: IEC 80601-2-89 ED1 ‘Medical electrical equipment - Part 2-89: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children’. Publicatie wordt verwacht in maart 2022 en geldt dan ook voor Nederland. NEN roept partijen op om mee te praten bij de ontwikkeling van deze norm.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Evelyn Noordam-Haagmans, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 390 of e-mail zw@nen.nl.

Norm

NEN-EN 50637:2017 en

Medisch elektrische toestellen - Bijzondere eisen voor de basisveiligheid en essentiële prestaties v...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn