Geslaagde informatiebijeenkomst ‘slimme zorg thuis’ krijgt een vervolg

06-02-2019 Op donderdag 24 januari was een groot aantal partijen aanwezig bij een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’, georganiseerd door NEN, Vitaal Thuis, Nictiz en WDTM. Het doel van de bijeenkomst was aan de ene kant om belanghebbenden te informeren. Aan de andere kant om te peilen welke partijen, net als de initiatiefnemers, de noodzaak zien om een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria te ontwikkelen voor eHealth thuis.

Bijeenkomst krijgt een vervolg

Er was veel belangstelling voor dit onderwerp en veel partijen vinden dat het ontbreken van een heldere norm momenteel één van de belemmeringen is voor een brede toepassing van slimme zorg thuis. De informatiebijeenkomst krijgt dan ook een vervolg. Op 10 april 2019 vindt de eerste werkgroep plaats, waar een start wordt gemaakt met het traject.

Wat gaan we doen en waarom?

Het doel van de nog op te richten werkgroep is om een norm te ontwikkelen die zorgt voor een ‘gewaarborgd vertrouwen bij de inzet van thuiszorgtechnologie’. De norm zal antwoord geven op vragen als:

  • Hoe maak je als ziekenhuis een keuze voor een oplossing voor telemonitoring voor mensen met chronisch hartfalen?
  • Waar moet deze oplossing aan voldoen en waar moet je in voorzien? Hoe waarborg ik dit?
  • Wat zijn de randvoorwaarden om veilig thuis te kunnen dialyseren met betrekking tot eHealth?
  • Welke eisen stellen we aan het internet thuis voor life critical toepassingen?
  • Hoe verdeel ik de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen?
  • Hoe borg ik eisen met betrekking tot de informatieveiligheid en privacy?

Er ontstaat een breed gedragen norm door over dit soort aspecten afspraken te maken in een open en transparant proces. Hierin kunnen alle ‘stakeholders’ deelnemen waarmee eenvoudiger de beste keuze kan worden gemaakt uit het aanbod van slimme zorg thuis technologie.

Ook u bent uitgenodigd!

Alle partijen met een belang, belangstelling of expertise zijn van harte uitgenodigd om op 10 april aanwezig te zijn. Meer informatie en inschrijven »

U kunt dit bericht ook delen met collega’s en of doorsturen naar andere belanghebbenden om deze op de start van dit traject te attenderen.

Graag tot ziens op 10 april!

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn