Herziening norm hanteren van code- en andere terminologiestelsels van medische informatica

14-02-2020 De Nederlandse gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van elektronische gegevensuitwisseling. Daarom is er in toenemende mate aandacht voor standaardisatie van medische gegevens en de wijze waarop deze gegevens worden uitgewisseld. Experts geven aan dat uitbreiding van de scope van NEN 7522:2006, die betrekking heeft op het beheren van informatiestandaarden, gewenst is.

Veel partijen in Nederland gebruiken (informatie)standaarden, codestelsels, classificaties, datasets, nomenclaturen, vocabulaires en thesauri. Daarnaast worden ook proces- en ketenafspraken gemaakt en standaarden voor uitwisseling gebruikt.

Uitbreiding scope

Tijdens een landelijke consultatie is door experts aangegeven dat uitbreiding van de huidige scope van NEN 7522 ‘Medische informatica - Hanteren van code- en andere terminologiestelsels’ (vertaling uit 2010) gewenst is. In de herziene norm zullen eisen gesteld worden aan ontwikkeling, beheer en governance van informatie- en standaardisatiecomponenten en stelsels. De herziene norm is bedoeld voor organisaties die informatie- en standaardisatiecomponenten, ontwikkelen, beheren en toepassen.

Voorbeelden informatiestandaarden

Enkele aansprekende voorbeelden van dergelijke informatiestandaarden zijn: de informatiestandaard voor verpleegkundige overdracht eOverdracht, de zorginformatiebouwstenen (zib’s), de informatiestandaard perinatologie en de ‘Basisgegevensset Zorg’.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze standaarden kunt u contact opnemen met Paul Vermeulen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 498, of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn