Herziening van NTA 8009 naar NEN 8009

03-10-2017 NTA 8009 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’ wordt gereviseerd. Belanghebbenden kunnen tot 22 december 2017 commentaar leveren op de oude NTA 8009. Het commentaar wordt verwerkt in de ontwikkeling van de nieuwe norm NEN 8009.

Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Het continu bewaken en beheersen van de risico’s om veilige zorg te kunnen leveren, blijft dagelijks de aandacht vragen. Het doel van NTA 8009 en de toekomstige NEN 8009 is en blijft de patiëntveiligheid en daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het streven is het aantal vermijdbare fouten te minimaliseren, waarbij het voorkomen van vermijdbare schade en sterfte de ambitie is.

Andere zorginstellingen, die patiëntveiligheid willen verbeteren, kunnen ook gebruik maken van de eisen aan een veiligheidsmanagementsysteem uit NEN 8009.

Revisie NTA 8009 tot NEN 8009

Het revisietraject bevat drie aspecten:

  • Inventariseren van de ervaringen in ziekenhuizen en zorginstellingen met het gebruik van
  • Verwerken van commentaren op NTA 8009:2011;
  • Ontwikkelen van NEN 8009.

De opdrachtgevers van het project zijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Inventarisatie commentaar en suggesties

Graag leren we van de ervaringen uit de praktijk met betrekking tot patiëntveiligheid en het gebruik van NTA 8009. Van 1 oktober tot 22 december 2017 is de mogelijkheid er commentaar en suggesties te geven voor verbetering geven op NTA 8009 via normontwerpen.nen.nl. Na registratie van naam, organisatie en e-mailadres krijgt u toegang tot de norm. Per paragraaf kan worden aangeven waarom de tekst verbeterd moet worden en hoe de nieuwe tekst eruit moet komen te zien.

De NEN-commissie NTA 8009, bestaande uit een advies- en een besluitvormingscommissie, verwerkt de commentaren en eventuele tegengestelde suggesties tot de tekst voor NEN 8009.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over het revisietraject of deelname aan de normcommissie kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, consultant NEN Zorg & Welzijn, zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant Zorg & Welzijn

015 2 690 264

zw@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn