ISO Award voor de schrijvers van de normenserie voor Identificatie van geneesmiddelen

29-10-2018 Op voordracht van de verantwoordelijke technische commissie ISO/TC 215 'Health informatics' zijn aan elf experts, waaronder de heer Herman Diederik van het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), een ISO Award toegekend voor hun jarenlange inzet en toewijding om de set van negen normen voor de identificatie van geneesmiddelen tot stand te brengen.

De normenserie ‘Identification of Medicinal Products’ (IDMP) bestaat uit de volgende normen: ISO 11615, ISO 11616, ISO 11238, ISO/TS 20451, ISO/TS 20443 en ISO/TS 19844, ISO 11239 en ISO 11240, die wereldwijd de activiteiten van registratieautoriteiten van geneesmiddelen ondersteunen. In Nederland is deze taak belegd bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Nederlandse bijdrage

Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en de wijze waarop dit is geïmplementeerd in processen voorschrijven, afleveren en declareren. Vanuit Nederland is dan ook actief bijgedragen aan en sommige projecten geleid in de ontwikkeling van ISO normen voor identificatie van geneesmiddelen, resulterend in zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse praktijk van de geneesmiddelendatabank G-Standaard. Tevens voert NEN de secretariaat voor de ISO werkgroep 'Pharmacy & medicines business' waarin deze set van normen zijn ontwikkeld. De Nederlandse stakeholders KNMP/Z-Index, CBG-MEB, NVZ/ NFU, GS1, Iperion, EHIBCC en Nictiz vormen de Nederlandse spiegelcommissie die de Nederlands standpunten formuleren voor het ISO werkprogramma. Het beïnvloeden van de internationale normen door Nederlandse standpunten wordt extra ondersteund door NEN als secretariaathouder van de internationale werkgroep.

Hier vindt u het persbericht van de European Medicines Agency (EMA) hierover.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen en toegang hebben tot de laatste inzichten op dit gebied? De spiegelcommissie Farmacie maakt onderdeel uit van de normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’ die zich bezig houdt met het actief volgen en inbrengen van het Nederlands standpunt op het werkprogramma van de internationale commissie ISO/TC 215 ‘Health informatics’, in het bijzonder werkgroep 6 ‘Pharmacy & medicines business’. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze spiegelcommissie een e-mail naar zw@nen.nl of via telefoon 015 2 690 313.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn