ISO, ILAC en IAF stroomlijnen kwaliteitsmanagementeisen voor medische laboratoria

20-02-2015 ISO (the International Organization for Standardization), ILAC (the International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (the International Accreditation Forum) hebben gezamenlijk een verklaring en persbericht gepubliceerd over medische laboratoria die geaccrediteerd zijn op basis van de sectorspecifieke managementsysteemnorm NEN-EN-ISO 15189:2012. Zij verklaren dat de laboratoria met deze norm ook tegemoet komen aan de managementprincipes van NEN-EN-ISO 9001:2008.

NEN-EN-ISO 15189 specificeert eisen voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. Medische laboratoria kunnen deze internationale norm gebruiken om hun kwaliteitsmanagementsystemen te ontwikkelen en hun eigen competentie te beoordelen. Ook kan de norm gebruikt worden door klanten van het laboratorium, regelgevende instellingen en accreditatieinstellingen om de competentie van medische laboratoria te bevestigen of te erkennen.

Eisen kwaliteitsmanagementsysteem: NEN-EN-ISO 9001

NEN-EN-ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm beschrijft de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem die een organisatie kan gebruiken om klanttevredenheid te verhogen, en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) kunnen NEN-EN-ISO 9001 ook gebruiken om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

Rol van NEN

NEN is een onafhankelijke en neutrale organisatie die partijen begeleidt bij het maken van afspraken (normen). NEN voert geen audit / beoordeling, accreditatie en certificering uit. Deze diensten worden onafhankelijk van NEN uitgevoerd door accreditatie- en certificatieinstellingen. Voor de NEN-EN-ISO 15189 kan inzake accreditatie op basis van de norm, contact worden opgenomen met de RvA.

Meer informatie

Lees de verklaring en/of het persbericht van ISO, ILAC en IAF.
Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 150 of e-mail Advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn