ISO’s Global Health

09-05-2019 Armoede, het ontbreken van goed onderwijs, ondoelmatig gezondheidsbeleid en -zorg brengen veel ziektes en problemen met zich mee. ISO is een mondiale campagne begonnen om gezondheid op de kaart te zetten: ‘ISO’s global health’. De bedoeling van deze campagne is om bovenstaande problemen bespreekbaar te maken.

Gezondheidszorg is een universeel recht en binnen ISO, het mondiale standaardisatieorganisatie, zijn er 14 technische commissies die zich op een specifiek aspect focussen.

NEN is, als lid van ISO en CEN, zeer actief binnen deze technische commissies met inbreng van gerichte expertise door haar leden en door de ondersteuning van een aantal secretariaten. De ISO werkgroep ‘Pharmacy & mediciation business’ van ISO/TC 215 ‘Health informatics’, de aangelegen Europese spiegelcommissie CEN/TC 251 ‘Health informatics’ én de Europese spiegelcommissie CEN-CENELEC/JTC3 ‘Quality management and corresponding general aspects for medical devices’.

Deze Europese commissie is verantwoordelijk voor de horizontale normen (EN-ISO 13485 voor kwaliteitsmanagement, EN-ISO 14971 voor risicomanagement, EN-ISO 15223-1 voor symbolen) en Annex Z. Hier wordt de relatie uitgelegd tussen de wetgeving voor medische hulpmiddelen, de relevante normeisen en de gebruiker die ondersteunt in het voldoen aan de wetgeving door de uitgifte van een verklaring van overeenstemming (presumption of conformity).

Meer informatie?

Bekijk de verschillende commissies binnen Zorg & Welzijn.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn