Informatiebijeenkomst Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling

08-10-2019 Dit najaar gaat de herziening van NEN 7512:2015 van start. NEN organiseert op 26 november een informatiebijeenkomst over deze norm. NEN 7512, een uitwerking van NEN 7510, beschrijft het proces om te komen tot een goede risicobeoordeling voor gegevensuitwisseling in de zorg. Belanghebbenden kunnen zich nu aanmelden.

NEN 7512 heeft betrekking op de uitwisseling van gegevens. Het gaat niet in op de vraag of deze uitwisseling noodzakelijk of geoorloofd is. Wel is voorzien in eisen, zoals logging, die het mogelijk maken om dergelijke inhoudelijke aspecten van de gegevensuitwisseling te verifiëren. Wanneer communicerende partijen voldoen aan NEN 7512, geven ze daarmee elkaar vertrouwen dat er veilig uitgewisseld kan worden.

Verplichte norm voor zorginstellingen

NEN 7512 geldt als een verplichting voor zorginstellingen in Nederland. De norm wordt gebruikt voor de elektronische communicatie in de zorg tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling en met patiënten, cliënten, zorgverzekeraars en andere partijen die bij de zorg zijn betrokken.

Herziening NEN 7512

De volgende onderwerpen kunnen met deze herziening worden meegenomen:

  • Vastleggen uitkomsten risicobeoordeling voor veel voorkomende uitwisselingen; de verschillende vormen van uitwisselingen waarbij zorgaanbieders veilig en gestructureerd gegevens uitwisselen met elkaar en andere externe partijen, zijn binnen NEN 7512 van groot belang. Denk daarbij aan het uitwisselen van primaire zorggegevens waaronder lab-uitslagen, radiologie-beelden, uitwisseling van zorgdossiers t.b.v. 2nd opinion etc.
  • Generieke verplichtingen formuleren; de herziening zou ook aangegrepen kunnen worden om bepaalde generieke –best practice - maatregelen als verplicht op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om aan te sluiten bij Z-CERT en bepaalde eisen m.b.t. de versleuteling van (het transport van) berichten.

Aanmelden informatiebijeenkomst

NEN organiseert op dinsdag 26 november een informatiebijeenkomst over de herziening van NEN 7512. Alle belanghebbenden kunnen zich nu aanmelden. Aanmelden kan via NEN Evenementen.

Meer informatie

NEN 7512 is na registratie kosteloos beschikbaar via www.werkenmetnen7510.nl.
Voor inhoudelijke vragen over deze norm of over het normalisatieproces:
Paul Vermeulen, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 498, of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn