Informatiebijeenkomst Normtraject ‘Starre Optieken – Endoscopen’

06-10-2017 In het voorjaar van 2017 heeft NEN een enquête uitgezet om te peilen of belanghebbende partijen belang hechten aan de ontwikkeling van een norm voor starre optieken - endoscopen. NEN nodigt belangstellenden uit om op woensdag 22 november 2017 mee te praten over een mogelijk normtraject voor Starre Optieken – Endoscopen.

Aanleiding voor de enquête was de informatiebijeenkomst die eind 2016 heeft plaatsgevonden over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst is geïnventariseerd of er binnen Nederland behoefte is aan het opstellen van een (Nederlandse) norm voor de borging van de kwaliteit op starre optieken (endoscopen).

Bijeenkomst in 2016

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn belangstellenden geïnformeerd over de mogelijkheden om te komen tot een Nederlandse norm. Aangezien een aantal belanghebbende partijen deze middag verhinderd was, zoals gebruikersverenigingen, artsen en relevantie beroepsverenigingen, is besloten tot het uitzetten van een enquête om een volledig beeld te krijgen van alle belanghebbende partijen op dit gebied.

Go of no go

Uit de enquête is geen duidelijke ‘go of een no go’ gekomen om te starten met een normtraject voor starre optieken. NEN heeft besloten om een eerste bijeenkomst te beleggen om met elkaar de resultaten uit de enquête te bespreken en te komen tot een besluit om al dan niet met een normtraject te gaan starten.

Meer informatie

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 november 2017 bij NEN van 14:00 – 16:00 uur. Voor meer informatie over de bijeenkomst, neem contact op met Silvia van Etten, telefoon 015 2 690 308. Aanmelden kan via zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn