Informatiebijeenkomst over normen voor radioactief ziekenhuisafval

15-12-2014 NEN organiseert op donderdag 29 januari 2015 om 13.30 uur een informatiebijeenkomst over normalisatie op het gebied van radioactief ziekenhuisafval. Tijdens deze middag wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan een normcommissie voor dit onderwerp. Alle belanghebbende partijen kunnen zich tot 15 januari 2015 aanmelden bij NEN voor deze bijeenkomst.

In 2014 heeft NEN een verkenning gedaan om te onderzoeken in hoeverre Nederland betrokken moet zijn bij de ontwikkeling van internationale normen over radioactief ziekenhuisafval. Hiertoe is gesproken met een aantal belanghebbenden. Ook is een vragenlijst gepubliceerd, waarin betrokkenen bij dit onderwerp hun mening hierover konden geven. Resultaat is dat er belangstelling is om vanuit Nederland deel te nemen aan deze ontwikkelingen.

Informatiebijeenkomst

NEN is de verkenning gestart om te onderzoeken of er vanuit Nederland draagvlak is om invloed uit te oefenen op normen die worden ontwikkeld binnen de ISO-werkgroep ‘Dosimetry and related protocols in medical applications of ionizing radiation’. NEN heeft (nog) geen normcommissie met experts die in deze werkgroep het Nederlandse standpunt kunnen vertegenwoordigen. Tijdens de informatiebijeenkomst worden de resultaten van de verkenning gepresenteerd. In navolging hiervan, wordt met de deelnemers in gesprek getreden over de mogelijkheden om betrokken te worden bij de internationale normen.

Uitnodiging

Iedere belanghebbende partij op het gebied van radioactief ziekhuisafval is welkom om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 januari 2015 aanmelden bij het secretariaat. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding en informatie

Voor deelname en/of meer informatie naar aanleiding van dit bericht: Marian van Loenen, secretariaat/projectassistente, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn