Informatiebijeenkomst revisies NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg' en NEN 7513 'Logging'

02-02-2016 NEN organiseert op 16 maart 2016 een informatiebijeenkomst over de revisie van NEN 7510 en NEN 7513. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over de aanleiding en de planning van beide revisietrajecten. Belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

NEN 7510

NEN 7510 is, sinds de publicatie in 2004, een begrip voor informatiebeveiliging in de zorg. De herziening van de brondocumenten ISO 27001, 27002 en 27799 vormen naast het periodieke onderhoudsmoment van 5 jaar, de aanleiding te starten met de revisie. Het toepassingsgebied van de norm blijft ongewijzigd. Veel zorginstellingen gebruiken NEN 7510 om informatiebeveiliging een plek te geven in hun bedrijfsvoering en inmiddels zijn er 54 organisaties gecertificeerd tegen NEN 7510. Het ministerie van VWS wijst bovendien NEN 7510 aan in haar wet- en regelgeving (art. 2 van de Regeling Gebruik burgerservicenummer in de zorg).

NEN 7513

NEN 7513 is een uitwerking is van de eisen uit NEN 7510 omtrent logging. Logging stelt eisen aan het vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers. De norm biedt zorgaanbieders aanwijzingen voor het loggen en levert ontwikkelaars van informatiesystemen eisen waaraan hun systemen moeten voldoen.

Belanghebbende partijen

Bij normontwikkeling is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen deel kunnen nemen. Zorginstellingen, zorggebruikers- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, ICT leveranciers, adviesbureaus en certificerende instellingen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan één of beide revisietrajecten.

Informatiebijeenkomst

NEN organiseert op 16 maart (van 9.30-13.00 uur) een informatiebijeenkomst bij NEN in Delft. De bijeenkomst geeft uitleg over de aanleiding van de revisies, de High Level Structure, dat voor alle ISO managementsystemen geldt, de voorgestelde aanpak voor de revisie en de regels voor het normalisatieproces. De revisie van NEN 7510 wordt besproken van 9.30-12.00 uur.
Aansluitend volgen de presentaties over de aanstaande revisie van NEN 7513 (12.00-13.00) waarbij voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de informatiebijeenkomst voor de revisies van NEN 7510 of NEN 7513? Direct aanmelden.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 313 of e-mail shirin.golyardi@nen.nl.

Image HTML map generator

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn