Input vanuit zorg gevraagd op NTA over matrassen voor zorgbedden

09-05-2014 NEN is gestart met een project voor het opstellen van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over matrassen voor bedden in de zorg. Transparantie en neutraliteit zijn voorwaarde om te komen tot deze afspraken. NEN nodigt belanghebbende partijen, en met name zorgpartijen, uit om tijdens de ontwikkeling van het document feedback te geven op de verschillende concepten. Geïnteresseerden kunnen daartoe tot 1 augustus as. contact opnemen met NEN.

De NTA moet leiden tot duidelijkheid over de eisen waaraan een matras voor een bed in de zorg moet voldoen. De eisen kunnen in de (nabije) toekomst eventueel gebruikt worden als basis voor certificatie van het product. Als mogelijke aandachtspunten zijn geformuleerd:

 • kwaliteitsaspecten
 • levensduur
 • brandveiligheid
 • basismatrassen
 • gebruiksvriendelijkheid
 • fysische/mechanische eigenschappen
 • eisen met betrekking tot onderhoud en microbiologie.

De NTA dient voor eind 2014 gereed te zijn. Omdat er in fasen wordt gewerkt, zullen er in totaal (hooguit) vier concepten zijn voordat de NTA definitief is. In het kader van transparantie, neutraliteit en een draagvlak van het document, is het van belang dat andere belanghebbende partijen de projectgroep voorzien van feedback op de verschillende concepten. In alle fasen is het dan ook mogelijk om het document op te vragen en te voorzien van commentaar. De commentaren worden besproken tijdens de vergaderingen. Aan de indieners van het commentaar wordt tevens gecommuniceerd hoe hun feedback is verwerkt.

Projectgroep

NEN begeleidt het traject om te komen tot de NTA. Gestreefd wordt naar een openbaar en neutraal referentiedocument. De huidige projectgroep bestaat uit de volgende partijen:

 • Deron B.V.
 • Wissner-Bosserhoff
 • TÜV Rheinland
 • Invacare B.V.
 • Bos Medical B.V.
 • Beroepsvereniging V&VN
 • Hill-Rom
 • ArjoHuntleigh Nederland BV
 • Formafoam B.V.
 • Brandweer Nederland
 • Culsana B.V.
 • Decupré BV

Informatie

Bent u verpleegkundige/verzorgende, onderhoudsdeskundige, inkoper of anderszins betrokken bij dit onderwerp? Dan nodigen we u uit om uw interesse om feedback te geven kenbaar te maken bij het secretariaat: Marian van Loenen, projectassistente,
telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn