Inschrijving gestart voor projectgroep ‘Afnamepunten voor medische gassen onder druk en vacuüm’

19-08-2015 In het najaar start een nationale projectgroep met het schrijven van een bijlage bij NEN-EN-ISO 9170 ‘Afnamepunten voor pijpleiding systemen voor medische gassen - Deel 1: Afnamepunten voor medische gassen onder druk en vacuüm’. Belanghebbende partijen die willen meeschrijven aan het document, kunnen zich tot 30 september aanmelden voor deelname aan de projectgroep.

Begin 2015 is namens de expertgroep ‘Medische Gassen en Vacuümdistributiesystemen’ en de expertgroep ‘Vacuümmeters, flowmeters, slangen en ventielen’ een officieel verzoek door NEN ingediend bij ISO voor het opstellen van een bijlage bij de norm NEN-EN-ISO 9170, deel 1. De bijlage is speciaal bedoeld voor de Nederlandse markt zodat het voor marktpartijen buiten Nederland ook mogelijk wordt om toe te treden.

De bijlage wordt geschreven voor de ISO-norm die gepubliceerd is in 2008. Daar deze in revisie is en naar verwachting in 2016 wordt gepubliceerd, moet hierop geanticipeerd worden door de projectgroep.

Aanleiding voor het opstellen van een deviatie

De expertgroepleden hebben vastgesteld dat een bijlage bij NEN-EN-ISO 9170-1 specifiek voor de Nederlandse markt ontbreekt. De Nederlandse fabrikanten hadden er geen nodig, omdat er in het begin maar twee fabrikanten waren en de systemen niet genormeerd hoefden te worden. Thans is de markt veranderd en achten de experts dat de tijd aangebroken is om de specifieke Nederlandse oplossing met slede vast te laten leggen in een bijlage bij NEN-EN-ISO 9170.

Andere landen (Zweden, Duitsland en Engeland) hebben reeds een bijlage bij de norm. De experts hebben aangegeven dat drie Nederlandse fabrikanten van gaspunten samen zo’n 70% van alle wandafnamepunten in ziekenhuizen vertegenwoordigen.

Uitnodiging

Het initiatief voor het schrijven van de bijlage is genomen door een aantal experts op het gebied van medische gassen, welke lid zijn van één of beide expertgroepen. NEN nodigt alle partijen die belang hebben en/of geïnteresseerd zijn in het onderwerp graag uit om ook deel te nemen in de projectgroep.

Meer informatie en deelname

Voor meer informatie over de mogelijkheden van deelname aan de expertgroep(en) of over het normalisatieproces: Petra Hendriks, projectassistente, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail petra.hendriks@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn