Internationale dag van de ouderen

01-10-2013 1 oktober is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale dag van de ouderen. Naar aanleiding van deze internationale dag heeft het European Innovative Platform in Active & Healthy Ageing (EIP-AHA) project ‘Action on Falls Prevention’ (‘Valpreventie’) opgezet. Dit programma wil de beste en eenvoudigste manieren introduceren die valpartijen onder ouderen voorkomen.

Onderzoek toont aan dat we tal van voorzorgsmaatregelen kunnen nemen die voorkomen dat het aantal valpartijen toeneemt met de leeftijd. Op de Internationale Dag van de Ouderen willen we werken aan de bewustwording onder ouderen, hun familie en de zorginstellingen voor ouderen. Meer bewegen, balans oefeningen en kracht training zijn belangrijk in het voorkomen van vallen.

European Network fOr FALL Prevention, Intervention & Security

NEN werkt mee aan het E-NO FALLS (European Network fOr FALL Prevention, Intervention & Security) project, een door Europa gefinancierd thematisch netwerk van 18 partners. E-NO FALLS wil kennis, ervaringen en best practice in valpreventie, interventie en veiligheid samenbrengen. De 18 partners houden zich bezig met het coördineren van lopende activiteiten, het scheppen van voorwaarden en het creëren van actieplannen. Zij stellen normen en specificaties op met het oog op een zo breed mogelijke toekomstige toepasbaarheid en ondersteund door innovatieve ict-oplossingen.

Naast valpreventie houdt NEN zich op het gebied van ouderen ook bezig met slipweerstand, mobiliteit (bijvoorbeeld rollators en patiënten-tilliften) en telemedicine (zorg op afstand verlenen).

De rol van NEN

Om de kwaliteit van de zorg te behouden en te verbeteren zijn afspraken nodig. Afspraken over specificaties en verantwoord gebruik van hulpmiddelen en verantwoordelijkheden. NEN begeleidt het maken van afspraken (normen). Normen beschrijven methoden en/of processen (technieken en gevaren). Toepassing van normen leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en tot een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over dit project: Marlou Bijlsma, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 264 of e-mail marlou.bijlsma@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn