Internationale norm voor validatie en verificatie

17-10-2018 Voert u validatie- en verificatieactiviteiten uit als conformiteitsbeoordeling? Op dit moment wordt er een internationale norm ontwikkeld voor validatie- en verificatieactiviteiten. Op 5 november is er een informatiebijeenkomst.

Claims worden gedaan op basis van data. ISO/IEC 17029 'Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies' omschrijft de eisen waar organisaties aan moeten voldoen op het moment dat ze validatie- en verificatieactiviteiten van deze data uitvoeren. Daarbij valt te denken aan claims over bouwtechnologie, energiemanagement, financieel management, artificiële intelligentie, CO2-emissies, maatschappelijk verantwoord ondernemen, machineveiligheid, producten in de gezondheidszorg.

Voor wie

De norm is van toepassing op alle organisaties die data valideren en verifiëren. Validatie en verificatie bij testen, inspectie, certificatie of van meetmethoden vallen niet binnen het toepassingsgebied van de norm. ISO/IEC 17029 zal als een koepelnorm fungeren voor sectorspecifieke invullingen.

Op dit moment wordt ISO 14065 'Broeikasgassen - Eisen aan instellingen die broeikasgasvalidaties of -verificaties uitvoeren ten behoeve van gebruik bij accreditatie of andere vormen van erkenning' herzien in harmonie met ISO/IEC 17029.

Informatiebijeenkomst

ISO/IEC 17029 wordt toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst die NEN op maandagochtend 5 november (9:30 – 12:00 uur) in Delft organiseert. Voor aanmelden ga naar NEN Evenementen.

ISO/IEC 17029 is in te zien via normontwerpen.nen.nl. Indien u commentaar indient, dan neemt de normcommissie dit commentaar in overweging. Het is de normcommissie die de stem bepaald.

Meedoen?

Nederlandse belanghebbenden kunnen meedoen aan de ontwikkeling van deze norm door lid te worden van de commissie ‘Conformiteitsbeoordeling’.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2690 154, of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn