Intrekking HKZ-certificatieschema Bureaus Jeugdzorg

19-03-2015 Per 12 januari jl. is het HKZ-certificatieschema voor Bureaus Jeugdzorg ingetrokken. Reden hiervoor is de opheffing van Bureaus Jeugdzorg per 1 januari in verband met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten.

De normen uit het schema zijn daarmee niet langer gebaseerd op de huidige situatie en ontwikkelingen in de branche. Op de taken die voorheen onder de reikwijdte van dit certificatieschema vielen, is nu een aantal andere HKZ-certificatieschema’s van toepassing.

Op dit moment is het het meest opportuun om uit te gaan van de tabel met indeling taken Bureaus Jeugdzorg, waarbij per taak van Bureaus Jeugdzorg de van toepassing zijnde HKZ-certificatieschema’s voor Jeugdzorg, Publieke Gezondheidszorg en Welzijn, Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening zijn vermeld. Daarnaast bestaat voor de organisaties de mogelijkheid om over te gaan op certificering tegen EN 15224.

Voor de Landelijke Stichting Kindertelefoon zal t.z.t. gecommuniceerd worden wat de mogelijkheden zijn. Vooreerst kan certificatie op het HKZ-certificatieschema voor Bureaus Jeugdzorg blijven gelden tot het einde van de overgangstermijn. Daarnaast is de verwachting dat ook de AMHk’s op termijn gezamenlijk optrekken rond een certificatieschema.

Meer informatie hierover kunt u lezen op www.hkz.nl.Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn