Kandidaten gezocht voor certificatie tegen internationale privacy standaard

02-06-2020 Afgelopen februari is een werkgroep van NEN van start gegaan met de uitwerking van een certificatieschema om certificatie tegen de norm NEN-ISO/IEC 27701 mogelijk te maken. Deze norm richt zich op het beheersen van privacy-aspecten via een managementsysteem. Voor de validatie van het certificatieschema, worden organisaties gezocht die zich willen laten certificeren in proefaudits. Aanmelden kan tot en met 26 juni.

Implementatie van NEN-ISO/IEC 27701 ‘Veiligheidstechnieken - Uitbreiding op ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002 voor privacy-informatiemanagement - Eisen en richtlijnen’ draagt bij aan de benodigde maatregelen voor het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze norm richt zich op het beheersen van privacyaspecten via een managementsysteem, maar het is geen AVG-certificering.

Norm voor Privacy Informatie Management Systeem

NEN-ISO/IEC 27701 is in oktober 2019 gepubliceerd. In februari van dit jaar is ook de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. Deze norm is een uitbreiding op de al bekende standaarden voor informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002 en biedt organisaties handvatten voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Privacy Informatie Management Systeem (PIMS). Het aantoonbaar voldoen aan deze norm door middel van een certificaat helpt in de communicatie richting klanten, stakeholders en andere belanghebbende partijen.

Kandidaten gezocht

Afgelopen maanden heeft een NEN werkgroep gewerkt aan de ontwikkeling van het certificatieschema voor NEN-ISO/IEC 27701. Met dat schema is het voor organisaties mogelijk om zich te laten certificeren tegen deze norm. De definitieve concept versie is gereed. Er worden organisaties gezocht die zich komende maanden laten certificeren in proefaudits voor de validatie van het certificatieschema. Bij goed gevolg zullen deze organisaties tot de eersten behoren aan wie het certificaat bij de lancering wordt uitgereikt.

Doelgroep

NEN-ISO/IEC 27701 is van toepassing op alle typen organisaties, ongeacht omvang, met inbegrip van publieke en private ondernemingen, overheidsinstanties en non-profitorganisaties die persoonlijk identificeerbare informatie (PII)-verwerkingsverantwoordelijken en/of PII-verwerkers zijn en PII binnen een ISMS verwerken.

Meedoen

Er kan slechts een beperkt aantal organisaties meedoen aan de validatie. Wilt u als een van de eerste gecertificeerd worden voor de NEN-ISO/IEC 27701? Meld u zich dan vóór 26 juni aan bij de onderstaande certificerende instellingen.

Voor contact met Brand Compliance: Bart Versluijs, telefoon +31 619640821, e-mail bj.versluijs@brandcompliance.com of ga naar www.brandcompliance.com

Voor contact met Kiwa Nederland B.V.: Ronald Westerveen, telefoon +31 6 30 49 63 97, e-mail ronald.westerveen@kiwa.com of ga naar www.kiwa.com

Voor contact met TÜV Nederland: Vincent Schijven, telefoon +31 641 110190, e-mail vschijven@tuv-nord.com, of ga naar www.tuv.nl

Norm

NEN-ISO/IEC 27701:2019 nl

Veiligheidstechnieken - Uitbreiding op ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002 voor privacy-informatiemanagem...

NEN-ISO/IEC 27701 specificeert eisen en geeft richtlijnen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor privacy-informatie (‘Privacy Information Management System’, PIMS) in de vorm van een uitbre...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-ISO/IEC 27002:2013/C2:2015 nl

Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het geb...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn