Kiwa eerste certificerende instelling in Nederland met accreditatie NEN 7510

24-01-2017 De kwaliteitsnorm NEN 7510 schept een kader voor informatiebeveiliging in de zorg. Kiwa is de eerste certificerende instelling in Nederland die deze norm onder accreditatie kan uitvoeren. Voor zorginstellingen betekent dat dubbele zekerheid.

De norm NEN 7510 (afgeleid van de internationale kwaliteitsnorm ISO 27001) is toegesneden op informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. De norm is bruikbaar voor elke zorginstelling en toeleverancier in de zorgsector en beschrijft maatregelen om op een adequate manier om te gaan met (vertrouwelijke) gegevens. Onderwerpen zijn onder meer het waarborgen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Informatiebeveiligingsmaatregelen moeten volgens de norm zo zijn ingericht dat ze te controleren zijn.

Accreditatie schept vertrouwen

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft Kiwa beoordeeld op de correcte uitvoering van het certificeringstraject voor NEN 7510. Klanten hebben op die manier dubbele zekerheid: Kiwa toetst als onafhankelijke derde partij of NEN 7510 correct wordt toegepast in de organisatie; de RvA toetst Kiwa op het correct uitvoeren van het certificeringstraject.

“Kiwa beoogt als onafhankelijke derde partij een bijdrage te leveren aan kwalitatief betere zorg”, zegt Berrie Steer, productmanager Informatiebeveiliging bij Kiwa. “Dat kan alleen als de kwaliteit van ons werk – zoals de kennis en betrokkenheid van onze auditoren, de audits die we met bedrijven en instellingen doorlopen en de rapportages die we opstellen – doorlopend hoog is. Accreditatie is daarvan een bewijs. Klanten en samenwerkingspartners kunnen er op vertrouwen dat wij ons werk goed doen en dat zij op hun beurt hún werk goed doen.”

Kiwa

Kiwa bouwt aan vertrouwen in producten, (bedrijfs)processen, managementsystemen en mensen. Als gerenommeerde internationale kennisorganisatie op het gebied van Testen, Inspecteren en Certificeren (TIC) is Kiwa wereldwijd actief in uiteenlopende marktsectoren, van zorg tot bouw en van automotive tot MVO. Kijk voor meer informatie op www.kiwa.nl

Meer weten over NEN 7510?

Dankzij een overeenkomst tussen het ministerie van VWS en NEN zijn de normen
NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 voortaan kosteloos beschikbaar. Om de normen eenvoudig te kunnen lezen en doorzoeken, is er een overzichtelijk online platform ontwikkeld. Dit is gratis toegankelijk via www.werkenmetnen7510.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi.

(015) 2 690 313

shirin.golyardi@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn