Kwaliteitsplatform VV&T opgericht

19-03-2015 HKZ heeft in december 2014 de mening van HKZ-gecertificeerde VV&T-instellingen gepeild omtrent een mogelijke herziening van het HKZ-certificatieschema voor VV&T versie 2010.

Hoewel de certificaathouders over het algemeen vinden dat deze norm herzien moet worden vinden brancheorganisaties Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en SPOT het beter om hier momenteel mee te wachten. Dit vanwege de vele onzekerheden die de ontwikkelingen in de langdurige zorg met zich meebrengen in 2015, en omdat de impact ervan op een herziening van de norm nog onduidelijk is.

HKZ heeft daarom samen met brancheorganisaties Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), SPOT en diverse kwaliteitsfunctionarissen van HKZ-gecertificeerde VV&T-instellingen een kwaliteitsplatform opgericht. Dit kwaliteitsplatform komt in 2015 twee à drie keer bijeen en volgt alle ontwikkelingen in de langdurige zorg nauwgezet. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en zorgverzekeraars zullen worden uitgenodigd om een bijeenkomst van dit kwaliteitsplatform bij te wonen. In 2016 wordt alle input gebruikt om het HKZ-certificatieschema voor VV&T versie 2010 te herzien.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over dit certificatieschema, of over het normalisatieproces: Nienke Weijer, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 458 of e-mail n.weijer@hkz.nl

Bekijk de norm

HKZ 144:2010 nl

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn