Meepraten over afspraken voor tandheelkunde?

05-02-2019 Iedereen heeft wel te maken met de tandarts De medische hulpmiddelen die de tandarts gebruikt, moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ook zijn er normen voor. De normcommissie Tandheelkunde buigt zich over deze normen. Daarnaast hebben de leden het over de wetten die hierop van toepassing zijn. Het kan gaan over infectiepreventievraagstukken, maar ook over implantaten, materialen van vullingen en over de tandartsstoel. Bent u expert op het gebied van de tandheelkunde en wilt u deel uitmaken van dit netwerk? Wees welkom!

Normcommissie Tandheelkunde

De normcommissie Tandheelkunde heeft als taak een bijdrage te leveren, nationaal en internationaal, aan normen die op het gebied van de tandheelkunde worden ontwikkeld. Er is een directe relatie met mondiale normen (ISO) en ook afstemming met Europese (EN) normen. Alle onderwerpen die op het internationale niveau worden besproken, worden ook in Nederland afgestemd. De experts vergaderen tweemaal per jaar, om de standpunten op elkaar af te stemmen. Tussentijdse communicatie vindt elektronisch plaats. Binnen de normcommissie wordt een nationaal standpunt geformuleerd welke kenbaar wordt gemaakt bij ISO/CEN. Normen kunnen ook gerelateerd zijn aan wetgeving. Binnen de tandheelkunde geldt voor vele zaken dat zij onder de wet op de medische hulpmiddelen vallen en moeten voldoen aan de eisen die deze wet stelt. Om dat aan te tonen, worden vaak normen gebruikt.

Link met wet- en regelgeving

Medische hulpmiddelen moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In 2017 is de Medical Device Regulation (MDR) gepubliceerd. In de normcommissie wordt regelmatig met elkaar gesproken over de impact ervan. Het gaat onder andere om veranderingen in de toepassing van de MDR die tandarts en tandtechnische laboratoria in een andere rol kunnen plaatsen op het gebied van de CE-markering. Regelmatig passeert de vraag welke verantwoordelijkheid de fabrikant heeft in de nieuwe wet- en regelgeving en of er een verandering plaatsvindt op het gebied van verantwoordelijkheid van het laboratorium en de tandarts. Daarnaast wordt stil gestaan bij de link van diverse normen voor de tandheelkunde met de wetgeving.

Bent u een Tandheelkunde expert?

De normcommissie bestaat uit verschillende belanghebbende partijen en streeft in zijn samenstelling naar een zo breed mogelijk afspiegeling van het tandheelkundige veld in Nederland. Daarom is NEN op zoek naar belanghebbende uit Nederland die invloed willen uitoefenen door middel van deelname aan de commissie Tandheelkunde.

Informatie en/of deelname

Voor meer informatie over de normcommissie Tandheelkunde en/of deelname, kunnen u contact opnemen met NEN Zorg & Welzijn, zw@nen.nl of 015 2 690 318.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn