Meepraten over werkprogramma Expertgroep Medische Gassen

16-12-2019 De Expertgroep Medische Gassen is hét kennisnetwerk als het gaat om medische gassen. De experts hebben invloed op internationale normontwikkelingen en stellen nationale (norm)documenten op. In 2020 gaat de groep zich naast een internationaal werkprogramma, ook in Nederland richten op een aantal vraagstukken. Experts op dit gebied kunnen zich aanmelden bij NEN.

De expertgroep heeft als doel de veiligheid en kwaliteit op het gebied van medische gassen en volgt actief het werk van de internationale werkgroep ISO/TC 121. Jaarlijks wordt er gekeken naar het werkprogramma en neemt de expertgroep een besluit over de te volgen normen. Ook voor 2020 zijn door de experts normen aangewezen die actief worden gevolgd.

Het volgen bestaat uit het stemmen op de verschillende normconcepten, deze voorzien van commentaar als vertegenwoordiging van Nederland in het normalisatieproces en deelname aan internationale vergaderingen. Voor vertegenwoordiging in de internationale vergaderingen is er vertegenwoordiging, die voorafgaand aan de vergaderingen de standpunten afstemt met de leden.

Nationale agenda

In het verlengde van hetgeen internationaal speelt, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving, heeft de expertgroep ook een aantal punten op de agenda staan om met experts in Nederland af te stemmen. De volgende thema’s staan voor 2020 geagendeerd:

  • Normontwikkeling over de Slide Index. Op 21 januari 2020 vindt bij NEN een bijeenkomst over dit onderwerp plaats. Deze bijeenkomst staat in het teken van de uitgangspunten van deze norm. Experts gaat deze dag met elkaar hierover in gesprek.
  • Op 11 februari 2020 vindt de start plaats van de ontwikkeling van een NTA over Medische Voedingseenheden. De scope van de NTA wordt een toelichting gaan bieden over de noodzaak van de NEN-EN-ISO 11197 ‘Medische voedingseenheden’ en aanverwante normen.
  • Hoe om te gaan met vraagstukken over deskundigheid van installateurs? Waar moeten deze (minimaal) aan voldoen en wanneer is men bevoegd en bekwaam?

Expert op het gebied van medische gassen?

De expertgroep is hét netwerk voor experts op het gebied van medische gassen. Wilt u hier ook deel van uitmaken, wees welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NEN secretariaat, e-mail zw@nen.nl.

Vragen & informatie

Voor meer informatie over de expertgroep Medische Gassen, kunt u contact opnemen met Saliha Lalout, consultant NEN Zorg & Welzijn, zw@nen.nl of 015 2 690 318.

Meer informatie over het onderwerp medische gassen, ga naar www.nen.nl/medischegassen.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn