Meewerken aan toetsingskader veldnorm veilig e-mailen in de zorg

29-05-2019 Certificering is dé manier om aan te kunnen tonen dat er volgens NTA 7516 wordt gewerkt of dat een product hieraan voldoet. Op 27 juni wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor relevante stakeholders voor het opstellen van een centraal toetsingsschema dat zal worden gebruikt bij certificering tegen NTA 7516.

De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7516 'Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties' is gepubliceerd. NTA 7516 is de veldnorm die kaders stelt voor e-mailen in de zorg, gericht aan zorgaanbieders en dienstenleveranciers. De norm is gemaakt in opdracht van het VWS/Informatieberaad Zorg. Ruim 50 experts van 46 verschillende organisaties hebben de afgelopen acht maanden aan een nieuwe norm voor e-mail gewerkt.

Aantoonbare veilige uitwisseling van e-mails

In NTA 7516 zijn de eisen vastgelegd waaraan het proces of het product moet voldoen. De volgende stap is het aantoonbaar maken dat er aan de vastgelegde eisen wordt voldaan. Certificering is de manier om aan te tonen dat er volgens NTA 7516 wordt gewerkt of dat een product hieraan voldoet.

Doelgroep

Op 27 juni wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor relevante stakeholders, waar de richting van het centraal toetsingsschema en plan van aanpak aan bod zullen komen. Dit schema wordt gebruikt bij certificering tegen NTA 7516.

Deelname

Bent u belanghebbende partij en wilt u meepraten over het toetsingsschema? Meld u zich dan aan! Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn