Miljoenen besparen in gezondheidszorg met eHealth: afspraken nodig

30-05-2013 Het gebruik van ICT in de zorg, ook wel eHealth genoemd, is niet meer weg te denken uit de gezondheidssector. Volgens onderzoek van NYFER, in opdracht van ONVZ Zorgverzekeraar, kan eHealth de gezondheidszorg jaarlijks 400 miljoen euro besparen.

Aan de kant van de zorgverlener kan ICT bijvoorbeeld de productiviteit verhogen of het aantal fouten bij medicatieverstrekking terugdringen. Maar slimme technologie in de zorgsector kan ook grote voordelen voor de patiënt opleveren, zoals zorg op afstand bij bijvoorbeeld diabetes- of hartpatiënten.

Als belangrijk knelpunt wordt het gebrek aan standaardisatie genoemd, waardoor de informatiesystemen niet tot interoperabiliteit in staat zijn. Dit belemmert de communicatie tussen de zorgverleners en mogelijk de zorg aan de patiënt.

Informatievoorziening in de zorg

NEN faciliteert voor dit onderwerp een specifieke normcommissie. Het doel van deze commissie is om de kwaliteit en veiligheid van informatievoorziening in de zorg te bevorderen door de ontwikkeling en adoptie van normen en betrekt daarbij nadrukkelijk Europese en mondiale ontwikkelingen. Denk hierbij aan:

  • Het zorgvuldig vastleggen en verwerken van (patiënt)gegevens;
  • het modelleren en coderen van (patiënt)gegevens;
  • het veilig met elkaar uitwisselen van (patiënt)gegevens;
  • Het opnieuw gebruiken van (patiënt)gegevens voor verschillende doeleinden zoals managementinformatie, kostenoverzichten, kwaliteitszorg en epidemiologie.

Nationaal en internationaal werk

Bij de deelname aan normalisatie in Europees (CEN) en mondiaal (ISO) verband staat een goede balans tussen internationale ontwikkelingen en nationale behoeften centraal. Daarom neemt de normcommissie actief deel aan de normalisatie-activiteiten van de relevante werkgroepen van CEN en ISO.

Beschikbare normen

  • NEN 7503 'Medische informatica - Berichtenverkeer - Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten'
  • NEN 7510 'Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg'
  • NEN 7512 'Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling'
  • NEN 7513 'Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers'
  • NEN 8028 'Medische informatica - Kwaliteitseisen telemedicine'

Meer informatie

Voor meer informatie over eHealth of de normcommissie kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi, consultant NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 313, e-mail shirin.golyardi@nen.nl.

Het rapport van NYFER ‘Gezond online’ is verkrijgbaar via www.nyfer.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn