NEN 7512 'Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling' ter commentaar gepubliceerd

16-10-2013 Betrouwbaarheid is een sleutelwoord bij gegevensuitwisseling in de zorg. De vertrouwende (leverende) partij bepaalt welke eisen in het leveringsproces aan de betrouwbaarheid worden gesteld. De te vertrouwen (ontvangende) partijen moeten daaraan voldoen. De norm die de vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling in de zorg beschrijft, NEN 7512, is geactualiseerd. Met de actualisatie sluit de norm nu beter aan op de huidige ontwikkelingen in techniek, infrastructuur, organisatie en aanpalende normen. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2014 commentaar indienen op het normontwerp.

NEN 7512 is in twee opzichten een aanvulling op de richtlijnen die NEN 7510 bevat voor informatiebeveiliging bij organisaties in de zorg. In de eerste plaats richt NEN 7512 zich op de zekerheid die partijen elkaar moeten bieden als voorwaarde voor vertrouwde gegevensuitwisseling. Ten tweede geeft de norm een nadere invulling aan een aantal richtlijnen van NEN 7510. Het betreft vooral de aanzet tot risicoclassificatie en de uitwerking van de eisen voor identificatie en authenticatie van een bepaalde risicoklasse.

NEN 7512 geeft een schematische benadering voor het classificeren van communicatieprocessen naar het risico dat zij voor de gezondheidszorg met zich meebrengen. Aansluitend bij die classificatie worden voor de uitwisseling van gegevens minimumeisen gesteld aan de bron, het transportkanaal en de ontvanger van de gegevens. Bron en ontvanger kunnen personen zijn, maar ook organisaties of hun informatiesystemen.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van NEN 7512 is de elektronische communicatie in de zorg, tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling en met patiƫnten, cliƫnten, zorgverzekeraars en andere partijen die bij de zorg zijn betrokken.

Normontwerp inzien en commentaar leveren

NEN streeft naar een open en transparant normalisatieproces. De betrokkenheid van belanghebbende marktpartijen is daarbij belangrijk. Het inzien van het normontwerp en het leveren van commentaar kan via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie (e-mailadres, naam en organisatie) kunt u op eenvoudige wijze het normontwerp inzien en commentaar leveren. Dit is mogelijk tot uiterlijk 1 februari 2014.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Shirin Golyardi, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 313 of e-mail shirin.golyardi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn