NEN feliciteert Brand Compliance

02-04-2020 De certificerende instelling Brand Compliance is door de Raad voor Accreditatie (RvA) als tweede geaccrediteerd voor NEN 7510-1:2017, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

NEN 7510 geeft handvatten voor het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van patiƫntengegevens en persoonlijke gezondheidsinformatie in een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). Hiervoor moeten specifieke maatregelen worden getroffen.

Certificatie

NEN 7510 vereist dat zorgaanbieders, en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie, hun informatiebeveiliging controleerbaar hebben ingericht, zodat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging. Deze organisaties kunnen hun processen en diensten objectief laten beoordelen door een bij NEN aangesloten certificerende instelling (CI). Voldoet de organisatie aan de eisen, dan ontvangt deze een certificaat. Met een NEN 7510-1:2017 certificaat geef je als organisatie een objectief gewaarborgd vertrouwen dat er veilig en verantwoord met patiƫntgegevens en/of persoonlijke gezondheidsinformatie wordt omgegaan.

Als derde schakel in deze keten controleert de RvA of de betrokken CI daadwerkelijk deskundig, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaat bij het certificeren. Bij een goed resultaat wordt een CI door de RvA geaccrediteerd. Accreditatie is een belangrijk onderdeel in de keten van vertrouwen. Dit borgt dat het vertrouwen in producten en diensten gerechtvaardigd is. Dit proces heeft Brand Compliance met positief resultaat doorlopen. NEN feliciteert Brand Compliance met het verkrijgen van de accreditatie voor NEN 7510-1:2017.

Schemabeheer NEN 7510

NEN is schemabeheerder voor het centraal schemabeheer voor deze norm waarbij de eisen aan de certificerende instellingen en certificatieproces centraal staan. Brand Compliance is als certificerende instelling aangesloten bij NEN. Kijk voor meer informatie over certificatie tegen NEN 7510 op de website.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn