NEN feliciteert EY CertifyPoint en Zivver

03-06-2020 De certificerende instelling EY CertifyPoint heeft op 2 juni als eerste certificerende instelling een certificaat ‘Veilige mail’ uitgereikt aan Zivver. NTA 7516-1 is een keurmerk voor leveranciers voor veilige mail oplossingen in de zorg.

Om vast te stellen of en op welke onderdelen een leverancier van veilige mail oplossingen daadwerkelijk voldoet aan NTA 7516, kunnen e-maildiensten van leveranciers getoetst worden door een onafhankelijke certificerende instelling. Leveranciers die voldoen aan de eisen van NTA 7516, ontvangen een certificaat en verkrijgen daarmee het recht om het keurmerk NTA 7516-1 te gebruiken in hun uitingen. Zivver is de eerste leverancier van een veilige e-maildienst die dit certificaat ontvangt.

Certificatie

Certificatieaudits worden uitgevoerd door certificerende instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met NEN. Op die manier zorgt NEN voor een uniforme toepassing van de norm en het certificatieschema. NEN beheert ook een register met de gecertificeerde leveranciers.

Schemabeheer NTA 7516

NEN is schemabeheerder voor het centraal schemabeheer voor deze norm, waarbij de eisen aan de certificerende instellingen en certificatieproces centraal staan. EY CertifyPoint is als certificerende instelling aangesloten bij NEN; in totaal zijn vier certificerende instellingen aangesloten.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de NTA 7516, het daarbij horende certificatieschema en de aangesloten certificerende instellingen.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn