NEN maakt certificatie van schuldhulpverlening laagdrempeliger

04-12-2014 De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening aanzienlijk gestegen en is er een duidelijke vraag naar private schuldbemiddeling ontstaan. Met het vrijstellingsbesluit Schuldbemiddelaars kunnen private partijen, mits zij voldoen aan strikte voorwaarden, schuldbemiddeling tegen betaling verrichten. Met een NEN 8048-1-certificaat kunnen ze aantonen dat ze voldoen aan deze strikte voorwaarden. Om de drempel voor certificatie te verlagen, schaft NEN per 1 januari 2015 het eenmalige inschrijfgeld af voor organisaties die willen certificeren.

Organisaties die voldoen aan NEN 8048-1 laten aan de buitenwereld zien dat zij op een professionele manier schuldhulpverlening leveren, welke aan strenge eisen voldoet. Dit is belangrijk omdat mensen die hier behoefte aan hebben in een kwetsbare situatie verkeren. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de organisatie tot wie zij zich wenden bonafide is.
Organisaties die zich laten certificeren tegen NEN 8048-1 werken enkel met schuldhulpverleners die hiervoor de juiste opleiding en vaardigheden hebben en beschikken over procedures voor klachtenbehandeling en bezwaar. NEN houdt een openbaar register bij met de gecertificeerde organisaties.

Achtergrond

In 2008 waren er zo’n 44.000 aanmeldingen voor schuldhulpverlening, in 2013 rapporteert de Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) er 89.000. Ook is er sprake van een stijging van het aantal verzoeken voor een schuldsaneringsregeling en blijkt dat de gemiddelde schuld per schuldenaar is toegenomen. Gemeenten hebben de publieke taak tot schuldhulpverlening.

Omdat het probleem zo groot is en het alle lagen van de bevolking treft, is er een duidelijke vraag naar private schuldbemiddeling. Met het verlagen van de drempel voor certificatie hoopt NEN een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van schuldhulpverleningsorganisaties.

Meer informatie

Meer informatie over deze norm en het openbaar register zijn te vinden op www.nen8048.nl.
Voor meer informatie over het normalisatieproces: Kaat van der Haar, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 456 of e-mail kaat.vanderhaar@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn