NEN ondertekent Green Deal Zorg

11-10-2018 Op 10 oktober jl. is de Green deal Zorg ondertekend. Kern van de deal is de reductie van CO2, zuinig gebruik van grondstoffen, schoon water en een gezonde leefomgeving in en rond zorginstellingen. Ook NEN heeft de deal ondertekend. Om verduurzaming in de zorg te versnellen, moeten partijen verbinden en afspraken maken. Marktacceptatie, draagvlak creëren en vertrouwen opbouwen zijn essentieel voor de transitie naar een circulaire economie. Normen en certificaten kunnen dit in goede banen leiden.

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst! Dat is het motto van de Green deal Zorg, die op 10 oktober werd ondertekend in het bijzijn van Minister Bruins. Hij opende de middag met een presentatie over het belang van verduurzaming van de zorg. Vervolgens volgde de ondertekening van de Green deal Zorg. Een belangrijke stap in de zorg.

Wereldwijd zijn er grote ambities op het gebied van circulaire economie. Naast nationale afspraken zijn daarom vooral internationale afspraken belangrijk. NEN is de toegangspoort tot het mondiale normalisatienetwerk doordat het is aangesloten bij ISO en is als zodanig ook in staat ervoor te zorgen dat nationale initiatieven altijd zijn afgestemd op internationale initiatieven.

NEN heeft een breed netwerk. Verbinding vindt niet alleen plaats binnen sectoren zelf, maar steeds vaker tussen sectoren. Om duurzaamheid in de zorg te kunnen versnellen, is verbinding met andere sectoren essentieel.

Circulaire economie op de agenda!

Circulaire economie is één van de thematische speerpunten van NEN. Daar waar de ene sector nog zoekende is, is een andere verder en kan men hiervan leren en desgewenst tijdig aansluiten. Hiertoe is een team opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren (bouw, zorg, energie etc). Door afstemming kan tijdig worden gesignaleerd wat nodig is voor de verschillende sectoren en wanneer verbinding nodig is.

Circulaire economie in de zorg is sinds een aantal jaar een aandachtspunt binnen NEN. De komende jaren zal het onderwerp steeds meer invulling gaan krijgen. Bent u benieuwd welke stappen er op dit gebied worden genomen en hoe u hierbij ook invloed kan uitoefenen? Dan bent u welkom om dit kenbaar te maken bij NEN!

Meer informatie

Voor informatie over circulaire economie in de zorg of over het normalisatieproces: neem contact op met Saliha Lalout, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Het persbericht van VWS is hier te lezen.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn