NEN onderzoekt draagvlak voor uitoefening invloed op internationale normen radioactief ziekenhuisafval

28-04-2014 Vanaf april 2014 voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) administratiecontroles bij ziekenhuizen uit. Bij deze controles wordt naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen onderzocht. Het gaat hierbij om inspecties gericht op het (aanbieden voor) transport van medisch of ziekenhuisafval en diagnostische monsters. NEN onderzoekt of er draagvlak is vanuit Nederland om invloed uit te oefenen op normen die internationaal worden ontwikkeld voor radioactief ziekenhuisafval.

Ziekenhuizen dragen de verantwoordelijkheid om na te gaan onder welk UN-nummer (medisch) afval ingedeeld moet worden. Ziekenhuis- of medisch afval dat infectueuze stoffen van de categorie A bevat, dient in UN2814 of UN2900 te worden ingedeeld.

Deze indeling moet gedaan worden op basis van het oordeel van een specialist aangaande de individuele toestand van zieke mensen of dieren, hun anamnese en symptomen en de plaatselijke, endemische omstandigheden waarin zij zich bevinden. De indelingseisen staan omschreven in het ADR, hoofdstuk 2.2.62.

Naast indelingseisen bevat het ADR onder andere instructies en eisen voor de verpakking van gevaarlijke stoffen, voorschriften voor het inschakelen van veiligheidsadviseurs en in welke gevallen ontsmet ziekenhuis- en medisch afval dient te voldoen aan de voorschriften van het ADR.

Verkenning radioactief ziekenhuisafval

NEN is een verkenning van radioactief ziekenhuisafval gestart om te onderzoeken of er vanuit Nederland draagvlak is om invloed uit te oefenen op normen die worden ontwikkeld binnen de ISO-werkgroep ‘Dosimetry and related protocols in medical applications of ionizing radiation’. NEN heeft (nog) geen normcommissie met experts die in deze werkgroep het Nederlands standpunt kunnen vertegenwoordigen. De internationale werkgroep heeft inmiddels al een aantal specifieke normen voor de medische sector ontwikkeld en nu is er een voorstel gedaan voor de norm ‘Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application’.

Oproep

NEN nodigt alle (mogelijk) belanghebbende en geïnteresseerde partijen uit om contact op te nemen, omdat het noodzakelijk is om het draagvlak te onderzoeken. Met de partijen zal worden besproken welke rol zij momenteel hebben in het veld en of ze behoefte hebben aan een normcommissie op dit gebied.

Contact

In geval van interesse in het onderwerp of bij vragen, kan contact worden opgenomen met Saliha Lalout, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail saliha.lalout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn