NEN zoekt experts ontwikkeling NTA ‘Voorkomen verwisselingen van zuurstof- en lucht aansluitingen’

28-11-2016 De expertgroep ‘Vacuüm meters, flow meters, slangen en ventielen’ start begin 2017 met het opstellen van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over hoe het technisch onmogelijk wordt gemaakt om zuurstof en lucht aansluitingen te verwisselen vanaf de flowmeter/regelaar. Bent u expert op het gebied van zuurstof- en lucht aansluitingen, en wil u meepraten over de inhoud van de op te stellen NTA? NEN nodigt u uit uw interesse kenbaar te maken vóór 30 december aanstaande.

Doelstelling is om de verwisseling van zuurstof en perslucht technisch/fysiek onmogelijk te maken, door een eenduidige en gebruiksvriendelijke oplossing te bieden voor de connectie van zuurstof en lucht. De nadruk moet liggen op het voorkomen van verwisseling van zuurstof door perslucht.

Om dit te bereiken zijn afspraken nodig tussen de verschillende belanghebbenden(producenten/leveranciers, experts uit de zorg). Deze afspraken moeten leiden tot een uniform en gebruiksvriendelijke specifieke connectie voor elk medisch gas.

In eerste instantie betreft het de ontwikkeling van een NTA, bedoeld voor toepassing in Nederland. Streven van de expertgroep ‘Vacuüm meters, flow meters, slangen en ventielen’ is om het document te gebruiken als basis voor een internationale norm.

Oproep

Om deze NTA te ontwikkelen, is deelname van verschillende belanghebbende partijen noodzakelijk. Daarom worden geïnteresseerden en belanghebbenden in dit traject uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken vóór 30 december as. De Expertgroep start begin 2017 met het schrijven van de NTA.

Meer informatie

Voor informatie over deze NTA of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, Consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De expertgroepen ‘Medische Gassen’ houdt zich bezig met normen over pijpleidingssystemen, flowmeters, etc. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn