NEN-spec 3 wordt doorontwikkeld naar Nederlandse Praktijkrichtlijn

25-06-2020 Op 15 juni publiceerde NEN aanbevelingen voor hergebruik medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik ten tijde van COVID-19. Deze aanbevelingen werden gebundeld in een zogenaamde NEN-spec. Deze maand start NEN met de doorontwikkeling van het document naar een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Meewerken aan de NPR? Aanmelden kan tot 10 juli.

Tijdens een crisis, zoals de COVID-19-pandemie, kan snel een tekort ontstaan aan bepaalde medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. Hergebruik van zulke middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor eenmalig gebruik kan dan noodzakelijk worden. NEN-spec 3 'Medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik - Richtlijn voor hergebruik tijdens COVID-19' beschrijft de stappen die moeten worden doorlopen om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Van NEN-spec naar NPR

Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het komt tot stand via een zogenaamde ‘fast track’ procedure. Hiermee kunnen, voor en door de markt, binnen enkele weken breed gedragen afspraken en richtlijnen worden opgesteld. Een NEN-spec heeft geen verplichtend karakter, is maximaal zes maanden geldig en wordt geactualiseerd als nieuwe inzichten of ontwikkelingen daarom vragen. Vanuit de sector is aangegeven dat er in dit geval behoefte is aan een document dat na de zes maanden nog gebruikt kan worden onder de voorwaarden zoals in de NEN-spec geformuleerd. Op verzoek start in de week van 22 juni de inschrijving voor de doorontwikkeling naar een NPR. Een NPR is een informatieve afspraak, met brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Consensus staat centraal. Het te publiceren document staat open voor openbare commentaarperiode voor minimaal drie maanden. Het resultaat wordt een praktische uitwerking van de bepalingen in een norm.

Oproep

Bent u expert op het gebied van hergebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik in tijden van COVID-19? Aanmelden voor deelname aan deze commissie kan tot 10 juli 2020 via advies.medisch@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail advies.medisch@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Steriliseren & Steriliteit’ houdt zich bezig met alle vraagstukken omtrent steriliteit & medische hulpmiddelen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn