Nederland levert actieve bijdrage aan internationale normen op het gebied van farmacie

27-06-2016 Onder leiding van Nederlandse experts zijn deze maand twee internationale normen gepubliceerd: NEN-EN ISO 17523 'Eisen voor elektronische recepten' en NEN-CEN ISO/TS 19256 'Eisen voor databanken met gegevens van geneesmiddelen voor de gezondheidszorg'.

Nederland heeft al een aantal jaren de expertise en ervaring op het gebied van de geneesmiddelendatabank, die nu onder het beheer is van Z Index. Er is veel geïnvesteerd in software voor de toepassing van deze databank. Nederland wil daarom ook investeren in internationale ontwikkelingen op dit gebied, zodat internationale normen niet fundamenteel afwijken van de Nederlandse keuzes.

Elektronisch recept

NEN-EN-ISO 17523 omvat de generieke eisen voor data elementen, waarmee in alle elektronische recepten rekening moet worden gehouden. Het toepassingsgebied van de norm geldt slechts voor de inhoud van het elektronische recept zelf, dit is het digitale document dat door de voorschrijvende zorgverlener wordt gestuurd aan de apotheker.

NEN-CEN ISO/TS 19256 omvat de generieke eisen waaraan databanken met geneesmiddel gegevens moeten voldoen. Als Nederlands voorbeeld is hiervoor de G Standaard gebruikt waarvan de generieke kenmerken zijn beschreven in de Nederlandse norm NEN 7507 (publicatie van de revisie van deze norm volgt na de zomer).

Identificatie van geneesmiddelen en communicatie tussen systemen

Beide normen zijn gebaseerd op de normenreeks 'Identificatie van geneesmiddelen' (IDMP – Identification of the medicinal products'), waaraan Nederlandse stakeholders zoals het CBG, KNMP en Z Index, en internationale, zoals EMA, CDISC en GS1 zeer actief hebben bijgedragen. De vijf normen beschrijven hoe de inhoud van geneesmiddelen moeten worden vastgelegd. Ook wordt omschreven hoe geneesmiddelen moeten worden geïdentificeerd in informatiesystemen en in communicatie tussen de verschillende geautomatiseerde systemen. De nieuw gepubliceerde NEN-EN-ISO 17523 en NEN-CEN-ISO/TS 19256 brengen de IDMP-serie dichter bij de zorgpraktijk.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Nederlandse normcommissie Informatievoorziening in de zorg en internationale activiteiten op dit vlak, of heeft u vragen over de normen, dan kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi, zw@nen.nl of (015) 2 690 313.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn