Nederlandse norm Telemedicine basis voor ISO-richtlijn Telehealth

14-01-2015 In veel landen is er door de vergrijzing een toenemende vraag naar zorg. Om aan de vraag te kunnen voldoen, maken zorginstellingen meer gebruik van ICT-oplossingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten van de zorg te beperken. In januari 2015 is NPR-ISO/TS 13131 ‘Medische informatica - Telemedicine diensten - Richtlijnen voor kwaliteitsplanning’ gepubliceerd.

Door gebruik van ICT-oplossingen wordt een deel van de zorg verschoven van het ziekenhuis naar mensen thuis. Telemedicine biedt veel voordelen en kansen om de juiste zorg te verlenen op de juiste plek en op de juiste tijd. Er zijn echter ook risico’s aan verbonden als de zorgverlener niet direct in contact staat met de zorgvrager. Denk aan risico’s over het gebruik van de technologie zowel door de zorgverlener als de zorgvrager, het beleggen van de verantwoordelijkheid en het transparant maken van de financiering.

De ISO-richtlijn voor kwaliteitsplanning telemedicine geeft aanbevelingen over het analyseren van de mogelijke risico’s en het nemen van adequate maatregelen om deze risico’s te beheersen. De ISO-richtlijn is de internationale versie van de NEN 8028 'Kwaliteitseisen telemedicine'. NEN 8028 was het brondocument voor NPR-ISO/TS 13131.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marlou Bijlsma, consultant Zorg & Welzijn, e-mail Marlou.Bijlsma@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn