Medische gassen- en vacuüm installaties onder de loep in rapport TNO en symposium NEN

01-09-2016 TNO heeft het rapport ‘Medische Gassen- en Vacuüm Installaties (MGVI): beheer en onderhoud’ gepubliceerd. Eén van de adviezen uit het rapport gaat over het geven van een belangrijkere rol aan Bijlage G (operationeel beheer en onderhoud) uit ISO 7396-1. Dit is de internationale norm voor pijpleidingsystemen voor medische gassen. NEN organiseert op 1 november een symposium over veiligheid van medische gassen. Tijdens deze dag wordt onder andere ingegaan op het gebruik van normen en staat de vraag centraal: Hoe is het anno 2016 met de veiligheid? Wat is er sinds 2008 gedaan om incidenten te voorkomen?

Het TNO rapport gaat over Medische Gassen- en Vacuüm Installaties.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In het rapport wordt onder andere ook ingegaan op incidenten over het toedienen van lucht, in plaats van zuurstof, aan patiënten.

Expertgroepen medische gassen

Het TNO rapport wordt geagendeerd voor de eerstkomende vergadering van de expertgroepen ‘Medische gas- en vacuümdistributiesystemen’ en ‘Vacuümmeters, flow meters, slangen en ventielen’. NEN-EN-ISO 7396-1 staat op het werkprogramma van de eerstgenoemde. De laatstgenoemde start in het najaar met het opstellen van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over het voorkomen van verwisseling van lucht en zuurstof.

In beide groepen hebben zeer gedreven en betrokken experts zitting die kennis en ervaring uitwisselen. NEN beheert het secretariaat en begeleidt de partijen. Bent u ook expert op het gebied van medische gassen en bent u benieuwd naar één van deze groepen? U bent van harte welkom om kennis te komen maken!

Symposium ‘Gasgeven en licht bijsturen’

NEN organiseert op 1 november as. vanaf 10.00 uur een symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2016?' Voor 2008 is er een aantal incidenten geweest. Toen is er een circulaire gekomen. Hoe staat men er nu in? Wordt er preventief gewerkt en is de circulaire geïmplementeerd of is het wachten op het volgende incident? Wat is de rol van de norm ISO 7396-1 in deze context?

Meer informatie

Het volledige rapport kan gedownload worden via de website van TNO.

Voor vragen en/of meer informatie naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met het secretariaat Zorg & Welzijn, (015) 2 690 318 of e-mail advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Zorg & Welzijn.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn